Nyheter

2012-09-15

Vindkraft ur fågelperspektiv

Vindkraftverken på Näsudden i en fågels perspektiv. Foto: Måns Hjernquist

Vindkraftverk som placeras fel kan skörda många offer bland förbiflygande fåglar. Men hur upplever egentligen fåglarna vindkraftverken? Det vet vi inte, men vi kan åtminstone försöka skapa oss en bild, t.ex. genom att se på en vindkraftsanläggning ur fågelperspektiv.

Måns Hjernquist, ordförande i Gotlands Ornitologiska Förening, gjorde det säkert många bara funderat över. Han hyrde in sig i en helikopter och besökte Näsudden på sydvästra Gotland fågelvägen. Bilderna han tog ger ett väsentligt annorlunda sceneri än det vi upplever från marken.

– När man är däruppe bland rotorbladen upplever man avstånden mellan verken betydligt mindre än de ser ut från marken. Man får ett helt annat perspektiv på farligheten för t.ex. örnar. När man passerat ett verk är man på en bråkdels sekund redan framme vid nästa verks blad, säger Måns Hjernquist.

Just vid Näsudden på Gotland har flera av de svenska örnkollisionerna inträffat. Fram till idag har, så vitt känt är, ca 15 örnar förolyckats efter kollisioner med Näsuddens vindkraftverk. Då skall det noteras att dessa örnar påträffats utan att särskilda eftersök gjorts. När det gäller den omtalade dödligheten bland örnar vid Smøla i Norge har merparten av fåglarna (49 havsörnar och 2 kungsörnar) påträffats vid aktivt eftersök med hjälp av hund.

Tilläggas bör att vindkraftsanläggningen på Näsudden byggts om under senare år. De tidigare, mindre verken har bytts mot nyare och betydligt större.

 

Anders Wirdheim

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR