Nyheter

2011-07-08

Vindkraftsutredare ifrågasätts(1)

Fotograf: John Larsen

I Halland har länsstyrelsen godkänt en vindkraftsanläggning med tolv verk trots att det finns ett aktivt fiskgjusebo mitt i området. Boet ligger väl synligt på en udde i en sjö, men två olika konsultföretag har ändå missat boet.
– Detta får mig att undra om undersökningarna inför vindkraftsbyggen har något värde över huvud taget. Här har två olika konsultfirmor varit på plats, och båda har missat att det häckar fiskgjuse mitt i den tänkta vindkraftsanläggningen. Det säger Thomas Andersson, ordförande i Falkenbergs Ornitologiska Förening.
– Det är dessutom så att just denna häckningsplats är den stabilaste i Halland och den som producerat flest ungar under alla de år vi hållit på att märka fiskgjusar. Sedan 1972 har vi ringmärkt 81 ungar i detta bo, och enligt ortsbefolkningen har det häckat fiskgjusar i sjön sedan åtminstone början av 1950-talet.
Undersökningarna av fågellivet och områdets naturvärden har genomförts av konsultbolagen JP Fågelvind och Enetjärn Natur AB. Den ena konsulten noterade att det vid ett fältbesök i oktober påträffades ett fiskgjusebo, men att han vid den tidpunkten inte kunde bedöma om det var aktivt eller ej. Den andra konsulten skriver att man eftersökte nämnda fiskgjusebo utan resultatet och därför gör man bedömningen att boet inte är aktivt.
– Varför tog inte konsulterna kontakt med oss som verkligen kan områdets fågelfauna? undrar Thomas Andersson.
– Det året den andra konsultfirman var där, och konstaterade att det inte fanns något aktivt bo, ringmärkte vi en unge (2009). Både förra året och i år märkte vi två ungar i samma bo.
Thomas Andersson berättar dessutom att den plats som den första konsulten anger är fel – på den platsen finns inget fiskgjusebo. Boet ligger i stället på en udde i en sjö och är väl synligt.
– Det går inte att missa boet om man är där, och detta får mig att undra vad de båda konsulterna egentligen har gjort i området. Har de över huvud taget varit där?
– Med den vindkraftsanläggning som planeras kommer fiskgjusarna att vara helt inringade av verk. De fiskar regelbundet i fyra olika sjöar i området, och framöver måste de passera vindkraftverken varje dag, säger Thomas Andersson.
 
Anders Wirdheim
 
 
Kommentar:
Frågan är hur länsstyrelsen hade ställt sig till vindkraftsanläggningen om man vetat att det finns ett aktivt fiskgjusebo mitt i området. Fiskgjuse är förvisso en art där vi i Sverige har ett speciellt ansvar eftersom en stor del av den europeiska populationen häckar här.
Annars kan ju just detta fall, där en boplats för fiskgjuse ställs mot en hel vindkraftsanläggning med 12 verk, möjligen tyckas vara marginellt. Men det är det inte. Det visar nämligen på ett allvarligt systemfel i den formliga Klondyke-rusch som pågår i Vindkraftssverige. Det finns inga regler för hur fågelundersökningar och naturvärdesbedömningar skall göras. Det innebär också att det är mycket stora skillnader i kvalitet på undersökningarna, liksom på de miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som görs. Vissa är mycket bra, men det finns också riktigt usla exempel (som ändå accepteras av länsstyrelser runt om i landet).
Det borde också vara ett krav att konsulterna, som åtar sig uppdrag av detta slag, skall ta kontakt med den lokala ornitologiska föreningen. Där finns så gott som alltid en betydande sakkunskap.
Konsulterna, och vindkraftsbolagen, använder f.ö. ofta rapportsystemet Svalan i sitt arbete. Det borde ju också innebära att de ”betalar tillbaka” till denna allmänna kunskapsbas, dvs. att de själva rapporterar de fågelfynd som görs i samband med undersökningarna. Men så är det ytterst sällan. Tvärtom finns det nu exempel på att konsulter eller anställda i vindkraftsbolag förbjuds rapportera sina fågelobservationer. Uppgifterna stämplas alltså som någon sorts företagshemlighet.
 
Anders Wirdheim

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR