Nyheter

2015-03-17

Vinnare och förlorare bland svenska fåglar(6)

Backsvalan har det tufft i dagens Sverige. Den minskar stadigt och kan snart vara så fåtalig att den inte fångas upp i tillräcklig omfattning av inventeringsprogrammen. Infällt visas trendkurvorna från punktrutterna (röd linje) och standardrutterna (svart). Foto: John Larsen.

 

Den senaste rapporten från Svensk Fågeltaxering kom i förra veckan och omfattar fågelinventeringen till och med 2014. Rapporten innehåller såväl glädjeämnen som dystra bilder. På den positiva sidan kan noteras att det går fortsatt bra för många generalister, på den negativa att arter med mera speciella krav har det tufft. Mest framgångsrik under senare år är gransångaren, medan den största förloraren är backsvalan.

 

”Håller backsvalan på att bli så ovanlig att vi inte längre kommer att kunna följa den med standardrutterna? Backsvalan är en av de arter som minskar allra kraftigast sett till den senaste tioårsperioden, och standardrutterna antyder att vi under denna korta period förlorat så hög andel som 70 procent av våra kvarvarande backsvalor”, står det i rapporten. Framtiden ser dessutom inte ljusare ut. Backsvalans största problem är bristen på sandbrinkar och därmed häckningsplatser. På den fronten lär det knappast bli en förbättring, snarare en fortsatt försämring i takt med att gamla grustag läggs ner och kanterna släntas av. Inte heller när det gäller strandbrinkar och andra mera naturliga häckningsplatser går utvecklingen backsvalans väg.

 

De två inventeringssystem som fångar upp backsvalan är sommarpunktrutterna och de fasta standardrutterna. De förstnämnda har inventerats sedan 1975, de sistnämnda sedan 1996. Under 2014 inventerades 254 sommarpunktrutter och 505 standardrutter. Med andra ord är det ett ganska stort material som forskarna på Lunds universitet har att luta sig mot, och därför kan det också sägas att farhågorna gällande backsvalan känns mycket välgrundade. Det är kanske dags att starta ett nationellt program för att skapa backsvalebiotoper!?

 

Något sådant program behövs inte för gransångaren. Den går som tåget skulle man kunna säga, och detta gäller båda de raser som numera häckar i Sverige. Vi har sedan mycket lång tid haft den nordliga rasen Ph. c. abietinus i norra och mellersta Sverige. Denna invandrade sannolikt via Finland för länge sedan. Under andra halvan av 1900-talet tog även den kontinentala rasen Ph. c. collybita steget över Öresund från Danmark och etablerade sig i Sydsverige. Från 1970-talet och framåt har den lagt i stort sett hela Götaland under sina vingar samtidigt som trenden för den nordliga rasen vänt uppåt.

 

Punktrutterna antydde en ganska markant nedgång för den nordliga rasen från 1970-talet fram mot millennieskiftet, men därefter har utvecklingen varit stadigt uppåtgående även för denna. Orsakerna till gransångarnas framgång är inte helt klarlagda, men de delar framgången med en annan medeldistansflyttare bland sångarna, nämligen svarthättan. Därför kan det anses troligt att klimatförändringar gynnat dessa arter som övervintrar så pass nära som i Västeuropa och Medelhavsområdet. Men även andra faktorer spelar säkert in. Sångarna utgör en förhållandevis framgångsrik grupp, där inte mindre än 7 av 17 taxa ökat signifikant det senaste decenniet. Bland de sju som ökat finns även tropikflyttare.

 

Årsrapporten från Svensk Fågeltaxering för 2014 kan laddas ner som pdf här: http://www.fageltaxering.lu.se/resultat/arsrapporter

 

(AW)

Gransångaren är en av de stora vinnarna, och det gäller såväl den sydliga rasen som den nordliga. Infällt visas trenderna för den sydliga (t.v.) resp. den nordliga (t.h.). Röda linjer visar trendkurvorna för sommarpunktrutterna, svarta för standardrutterna. Foto: Mikael Arinder/Skånska bilder
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR