Nyheter

2011-02-01

Vinterfåglar Inpå Knuten 2011 – preliminärt resultat

Stabila förhållanden i norr men större omkastningar i söder. Så kan årets upplaga av Vinterfåglar Inpå Knuten sammanfattas. Även om förhållandena varierar mycket i vårt avlånga land, ser det också ut som om den totala mängden vinterfåglar minskat något jämfört med förra året. Några arter har minskat kraftigt, medan ett par har ökat lika markant. 

Vintern 2010/2011 kommer att gå till historien som både tidig och med rekordkall inledning. I december noterades köldrekord på många håll, och i stora delar av landet låg temperaturen en bra bit under noll hela månaden. Det kom dessutom mycket snö, vilket tillsammans med kylan innebar tuffa förhållanden för våra övervintrande fåglar. 

Med detta som bakgrund är det anmärkningsvärt att de traditionella topparterna talgoxe, pilfink och blåmes visar så otroligt stabila siffror. Räknat per fågelmatning är det nästan exakt samma antal de båda åren. Dessa fåglar är robusta och klarar stränga vintrar. 

De större förändringarna gäller i stället fåglar som antingen är beroende av en speciell födokälla eller som lever på sin absoluta nordgräns i våra trakter vintertid. Till den första gruppen hör t.ex. sidensvans och björktrast, som båda är beroende av rönnbär, och bergfink, vars huvudföda vintertid är bokollon. Under förra vintern var det mycket gott om såväl rönnbär som bokollon. Det innebar att stora mängder sidensvansar, björktrastar och bergfinkar fanns kvar i vårt land i december 2009. De kom sedan fram till fågelmatningarna när den naturliga födan började tryta eller doldes av snö. 

Denna vinter har snarare karakteriserats av tomma förråd ute i naturen. Det innebar att såväl sidensvansar och trastar som många finkar drog vidare söderut redan i höstas. Förra vintern rapporterades det drygt 120 000 bergfinkar, denna vinter bara drygt 6 000! 

Bland de ”fågelbordsarter” som farit riktigt illa under denna vinter finns framför allt koltrast och rödhake. Antalet koltrastar har halverats jämfört med förra vintern och fåglarna har dessutom koncentrerats mera till större städer. Även antalet rödhakar har minskat till mindre än hälften, och med få undantag finns de kvarvarande individerna längs väst- och sydkusten. 

De arter som ökat mest denna vinter jämfört med den förra är domherre och nötskrika. Domherren har uppträtt ovanligt talrikt i södra Sverige, där den varit ganska ovanlig de föregående vintrarna. Detta har uppskattats av fågelmatarna – domherren är utan konkurrens den mest populära ”fågelbordsfågeln”. Att även nötskrikan lockats fram till fågelmatningarna får nog förklaras med svåra snö- och isförhållanden ute i naturen. På grund av hårdfrusen skare, eller rent av is, på marken har nötskrikorna haft svårt att komma åt de förråd de hamstrade i höstas. I stället har de sökt sig in mot bebyggelsen. 

Den följande topplistan bygger på de rapporter som kommit in via internet till och med onsdag förmiddag. Ytterligare några tusen fågelmatningar återstår att bokföra, framför allt i form av rapporter som skickas via post. Förra årets placering anges inom parentes. 

Intresset för Vinterfåglar Inpå Knuten har varit mycket stort. Knappast någon kunde undgå att höra talas om evenemanget sista helgen i januari. 

1. Talgoxe (1) 
2. Pilfink (3) 
3. Blåmes (4) 
4. Gulsparv (5) 
5. Grönfink (7) 
6. Domherre (8) 
7. Skata (9) 
8. Koltrast (6) 
9. Kaja (12) 
10. Gråsparv (13) 
11. Gråsiska (17) 
12. Nötväcka (14) 
13. Nötskrika (16) 
14. Entita (19) 
15. Större hackspett (21) 
16. Kråka (20) 
17. Stjärtmes (25) 
18. Talltita (23) 
19. Bofink (15) 
20. Sidensvans (10)
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR