Nyheter

2013-05-28

Vitryggig hackspett i knipa på grund av naturvård(4)

Vitryggig hackspett trivs i igenväxande lövskogar men inte i öppna hagmarker. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Svenska Naturskyddsföreningen skriver nu till Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Västra Götaland med anledning av att den vitryggiga hackspettens framtid kan komma att hotas av naturvårdsåtgärder. Det handlar om att myndigheterna vill röja och återskapa hagmarker som vuxit igen med lövskog. Just dessa områden har visat sig vara mycket viktiga för vitryggig hackspett.

 

 

I brevet till de båda myndigheterna sägs det bland annat: ”Naturskyddsföreningen erfar att flera sedan lång tid dokumenterat viktiga vitryggsområden nu planeras bli restaurerade till naturbetesmarker. Detta trots att flera av dessa områden både återfinns i den antagna länsplanen för vitryggig hackspett och i det nationella åtgärdsprogrammet för arten.”

 

Gamla ängs- och hagmarker som vuxit igen till lövskogar har ofta stort värde för många lövskogsarter, varav vitryggig hackspett kan sägas vara en symbolart. Samtidigt har arter knutna till den hävdade marken försvunnit. Vill man få tillbaka dessa, måste man röja – och då går det ut över de mera specialiserade lövskogsarterna. Denna konflikt finns såväl inom reservat som på marker utan lagstadgat skydd.

 

”Naturvärdena behöver vägas mot varandra i varje enskilt fall och det är viktigt att olika naturvårdsintressen arbetar för en gemensam lösning som beaktar hela landskapet”, skriver Naturskyddsföreningen. Därför begär föreningen också att länsstyrelsen i Västra Götaland och Skogsstyrelsen tar fram en tydlig praxis som ska vägleda hur avvägningar mellan olika nationella åtgärdsprogram och bevarande av akut hotade arter ska ske samt att man omgående undantar de marker som pekats ut som viktiga för vitryggig hackspett från restaureringsprojektet ”samverkan om naturbetesmarker”.

 

(AW)

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR