Nyheter

2013-08-30

Lyckat första möte mellan nordiska raritetskommittéer

 
I samtliga nordiska länder finns det raritetskommittéer som kvalitetssäkrar fynd av sällsynta arter och raser. I många fall är det samma rörelser av rariteter som berör de olika länderna, och en bättre samordning mellan raritetskommittéerna skulle ge ökad förståelse för uppträdandet. Det finns behov av att kalibrera kriterier för publicering av svårbestämda taxa, hur man kategoriserar arter som spontana eller icke-spontana, och hur man tillämpar nya rön avseende släktskap och artstatus.
 
Kontakten mellan de olika kommittéerna har hittills varit sporadisk, men helgen 23-25 augusti bjöd svenska Rk in till en första ”Nordic Rarities Committee Conference” på hotell Norregård i Falsterbo. Konferensen finansierades till största delen av SOF, tillsammans med bidrag från Letterstedtska Föreningen, Zeiss och Swarowski Optik. Totalt deltog 20 kommittéledamöter – sex från Sverige, sju från Danmark, tre från Norge och fyra från Finland.
 
Deltagarna bjöds på ett späckat program varvat med morgonskådning och informella middagsdiskussioner. Efter att konferensen dragit igång på fredagseftermiddagen avhandlades bestämning av blek tornseglare utifrån svenska Rk:s genomgång av fynden. Till lördagen hade Lars Svensson bjudits in för att prata om tre artgrupper som kommer att innebära rejäla utmaningar för raritetskommittéer framöver – rödstrupiga sångare, varfåglar och svarthakade/vitgumpade buskskvättor. Lars föredrag var mycket uppskattade. Flera nya rön presenterades och deltagarna fick en bättre gemensam bild av problematiken.
 
Under söndagen behandlades två andra dilemman som kommittéerna regelbundet brottas med, nämligen bestämning av den gulnäbbade lirans raser (som i några av länder anses vara goda arter) och av tallsparvshonor. Sedan följde ett livligt pass om kategorisering av fynd, innan konferensen avslutades med en diskussion om fortsatt samarbete. Två arbetsgrupper bestående av representanter från varje land bildades. En grupp ska ta fram gemensamma kriterier för publicering av varfågelrasen homeyeri. Den andra gruppen ska arbeta med en översikt av fyndkategorisering. Gruppernas arbete kommer att innebära en mera konsekvent och jämförbar behandling av fynd i Norden.
 
Det var trötta men nöjda deltagare som skildes åt på söndagseftermiddagen efter en intensiv helg. Förhoppningsvis var detta startskottet för ett närmare samarbete mellan kommittéerna, och den första i en serie liknande konferenser.
 
/Alexander Hellquist 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR