Nyheter

2013-08-11

Nordiskt Rk-möte 23-25 augusti i Falsterbo

Konferensen arrangeras av svenska raritetskommittén (Rk) och inbjudna är samtliga medlemmar i de nationella raritetskommittéerna från Norge, Danmark och Finland. Syftet med konferensen är att främja utbytet av kunskap och information kommittéerna emellan. Detta gäller exempelvis arbetssätt, riktlinjer för bedömningar samt kunskap kring bestämningar och kategoriseringar av sällsynta taxa som förekommer i den nordiska länderna. Vi vet idag att det finns fall där kommittéerna hanterar frågeställningar på olika sätt och en gemensam konferens kommer vara ett lämpligt forum för att diskutera samt tillsammans utveckla gemensamma rutiner för hur de nordiska raritetskommittéerna ska arbeta. Vidare är mötet en möjlighet att dela med sig av goda exempel som kan utveckla samtliga kommittéers arbete.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR