Nyheter

2013-02-13

Problably the best läger in the world!

Ängshök, ungfågel. En vanlig syn på Ravlunda skjutfält. Foto: Bosse Carlsson

Förutom möjligtvis fjällvärlden finns det få platser i Sverige med så exklusiv häckfågelfauna som östra Skåne. Sommarens läger tar oss därför till de allra bästa lokalerna, med de oslagbart läckraste fågelarterna. Vi kommer att röra oss från Kristianstad i norr till Kåseberga i söder och längs vägen hänga in arter som fältpiplärka, gulhämpling, vit stork och kornsparv. Och bland våra nytillkomna häckfåglar finns ofta såväl svarthakad buskskvätta som brandkronad kungsfågel häckande i regionen.

 

För att kunna skåda ohämmat sker boendet i ett stort armétält som vi ställer upp på lämpliga platser utmed vår rutt. Detta gör att vi med stor sannolikhet någon morgon kommer att väckas av sommargyllingens mjuka flöjttoner! Som om inte fågelrikedomen vore nog kommer vi även att besöka lokaler där exotiska lövgrodor bildar en nästan öronbedövande kör. Lägret kommer att inledas på eftermiddagen/kvällen den 17:e juni i Kristianstad där vi under kvällen beskådar pungmesar, svarttärnor och rödspovar. När mörkret sedan infinner sig försöker vi lyssna efter vassångarens och flodsångarens enformiga men häftiga läten. Lägret avslutas sedan i Kristianstad på eftermiddagen måndagen den 21:e. 

Fågelarter vi har god chans att se:
Årta, gråhakedopping, rördrom, ägretthäger, vit stork, kungsörn, brun glada, ängshök, småfläckig sumphöna, kornknarr, vaktel, skärfläcka, rödspov, kaspisk trut, småtärna, kentsk tärna, skräntärna, svarttärna, nattskärra, kungsfiskare, göktyta, trädlärka, fältpiplärka, forsärla, svart rödstjärt, svarthakad buskskvätta, höksångare, trastsångare, vassångare, flodsångare, brandkronad kungsfågel, mindre flugsnappare, skäggmes, pungmes, sommargylling, gulhämpling och kornsparv. 

Grodor och paddor vi har god chans att se:
Lövgroda, långbensgroda, lökgroda, strandpadda, ätlig groda och klockgroda! 

Ledare för detta arrangemang är Oskar Nilsson och Andreas Wernersson och anmälan sker till sofuk@live.se. Det är som alltid 500kr kostnad och först till kvarn som gäller. Maximalt antal deltagare är 14 så tveka inte, utan anmäl dig redan idag! 

I en anmälan ska det ingå:
Namn + födelseår
Adress
Postadress
Telefonnummer/Mobiltelefonnummer
Namn och telefonnummer till närmast anhörig

Mailadress 

 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR