Nyheter

2015-02-12

Nu är hela listan klar! Alla världens fåglar har fått officiella namn.

Nu är listan över alla världens 10 709 fågelarter med svenska namn klar.

På sidan Svenska namn på världens fåglar kan du ladda hem listan i olika format eller läsa den på webben. Jämfört med den första remisslistan från 2008 har cirka en tredjedel av arterna fått förändrade svenska namn, till stor del som en följd av de stora förändringar i systematiken – inte minst på släkt- och familjenivå – som skett tack vare den kunskap nya genetiska studier gett oss. En ingående presentation av Taxonomikommitténs arbete med listan finns i nya numret av Vår Fågelvärld på sidan 42–46. Läs artikeln (pdf, 2,2 MB).

 

 Listan över Västpalearktis fåglar är också uppdaterad, med bland annat nytt svenskt namn på Apus caffer: vitgumpseglare (tidigare kallad kafferseglare).

Och så är fynddata på alla arter anträffade i Sverige uppdaterad efter de senaste siffrorna från Fågelåret 2013.

 

Familjelistan, listan över världens 239 fågelfamiljer (enligt IOC:s systematik) är också uppdaterad.

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR