Nyheter

2016-02-06

Ny lista över utdöda arter, och världslistan uppdaterad till ver. 4.

Taxonomikommittén har avslutat det sista steget i arbetet med svenska namn

på världens arter, nämligen arter som dött ut innan år 1500, men funnits

under Holocen, den pågående  geologiska epoken vilken inleddes för cirka 11

700 år sedan. Det rör sig om 214 arter, som inte finns med i IOC:s

världslista.


Samtidigt publiceras version 4 av listan över svenska namn. Denna innehåller

huvudsakligen ändringar föranledda av förändringar i IOC:s världslista

t.o.m. version 6.1 (januari 2016). Under de kommande månaderna kommer arbetet med att ta fram en tryckt version av namnlistorna att slutföras.

 

Se länken till höger; Svenska namn på världens fåglar ver-4 för att komma till introduktionssidan med listan nerladdningsbar i olika format och logg över ändringar i version 4 och alla de tidigare versionerna. 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR