Nyheter

2009-11-12

Ombildning av Tk

Tk föreslås ombildas, med två nya medlemmar. Björn Andersson har p.g.a. tidsbrist bett att få avgå. Han övergår till att vara medlem i Tk:s referensgrupp (Rg). Till ny sammankallande föreslås Erling Jirle. Nya medlemmar i Tk; Tommy Tyrberg och Johan Fromholtz. Referensgruppen adderas med ytterligare en ny medlem; Prof. Torbjörn Säll. SOF.s styrelses Arbetsutskott godkände förslaget 25 november 2009. Styrelsen förväntas konfirmera ombildningen i januari 2010.
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR