Nyheter

2002-07-01

Referat från möte nr 2

Möte med SOF:s Taxonomikommitté 2002-03-16 

SOF:s Taxonomikommitté (Tk) har haft ett möte den 16 mars i år i Stockholm. För bakgrund, syfte och arbetsmetodik hänvisas till tidigare mötesreferat (VF 8/2001). 

Tk består för närvarande av Per Alström, Björn Anderson, Lars Larsson, Urban Olsson och Lars Svensson. Staffan Bensch, tidigare ledamot av Tk, har på egen begäran valt att avgå. 

På mötet diskuterades samarbetet med den ombildade AERC TAC (Association of European Rarities Committees Taxonomic Advisory Committee), som av olika skäl ännu inte har börjat arbeta. Det är i dagsläget inte bestämt hur representationen skall se ut från samtliga övriga länders kommittéer, och därför har starten av det gemensamma arbetet försenats något. 

Tk har, i avvaktan på ett fungerande europeiskt samarbete, på eget initiativ diskuterat en serie förändringar i förhållande till nuvarande taxonomi, baserade på nyare forskningsrön samt en något modernare syn på det biologiska artbegreppet. Som utgångspunkt för dessa förändringar används ”Holarktis Fåglar, SOF:s officiella svenska namnlista med vetenskapliga och engelska namn” publicerad 1995. Förändringarna kommer att diskuteras inom AERC TAC så snart de övriga ländernas representation är klar. Målsättningen är att så snart som möjligt nå en överenskommelse om en enhetlig europeisk artlista och att denna ska kunna presenteras på nästa AERC-möte hösten 2003. 

Tk anser att det är en fördel om en enhetlig europeisk artlista kunde uppnås, och har därför som utgångspunkt att inte publicera förändringar utan att de är förankrade i AERC TAC. Skulle problemen inom AERC TAC bli långvariga eller bestå, eller visar sig europeisk enighet svår att uppnå, avser dock Tk att rekommendera SOF att införa vissa ändringar på den svenska listan. För att snabbt kunna publicera beslutade förändringar för SOF:s medlemmar, har Tk redan nu diskuterat potentiella svenska namn på ”nya” fågelarter som måste till när en art delas i två eller flera. 

Nästa möte hålls hösten 2002. Korrespondens till Tk ställs till sekreteraren, med adress bjorn.anderson@privat.utfors.se.
 
 
2017-07-26

EU-förbud mot blyammunition vid våtmarker

 
2017-07-17

Vad gör egentligen BirdLife?

 
2017-06-15

Blyammunition bör förbjudas!

 
2017-06-06

Vaktavlösning vid Långe Jan

 
2017-06-02

Ekoskåda under Skådarhjälpens Nationalskådarvecka - bidra till fågelskyddet

 
2017-05-24

Presentationer från IBA-seminariet

 
2017-05-22

Det är dags att börja ta hänsyn till den biologiska mångfalden

 
2017-05-19

Riksstämman blev bra avstamp

 
2017-05-15

BirdLife Sverige yttrar sig om havsplanering

 
2017-05-10

Flyttfåglar: Kärlek på distans

 
2017-05-10

Fågeltornskampen - så gick det!

 
2017-05-08

Kontakta NOA vid artskyddsbrott!

 
2017-05-06

Preliminärt resultat från Fågeltornskampen och landskamperna!

 
2017-05-03

Torninen taisto, Fågeltornskampen, Tårnenes dag

 
2017-04-25

Jobba hos oss - BirdLife Sverige söker kommunikatör

 
2017-04-22

Kort från BirdLife Sveriges IBA-seminarium

 
2017-04-18

Ny, utökad, upplaga av Börja skåda fågel

 
2017-04-11

Jag har pratat fågelskådning med hundratals

 
2017-04-07

Full fart vid Trädgårdsmässan

 
2017-04-06

En samlad svensk fågellokalsguide på gång

 
2017-03-31

SOF-BirdLife träffade Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen

 
2017-03-13

Använd fågelarter som landskapsindikatorer för skyddsvärd skog i nordvästra Sverige!

 
2017-03-10

Helny räknar Tysslingens sångsvanar

 
2017-03-08

Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

 
2017-03-08

Fåglar gör oss lyckliga

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR