Nyheter

2002-07-01

Referat från möte nr 2

Möte med SOF:s Taxonomikommitté 2002-03-16 

SOF:s Taxonomikommitté (Tk) har haft ett möte den 16 mars i år i Stockholm. För bakgrund, syfte och arbetsmetodik hänvisas till tidigare mötesreferat (VF 8/2001). 

Tk består för närvarande av Per Alström, Björn Anderson, Lars Larsson, Urban Olsson och Lars Svensson. Staffan Bensch, tidigare ledamot av Tk, har på egen begäran valt att avgå. 

På mötet diskuterades samarbetet med den ombildade AERC TAC (Association of European Rarities Committees Taxonomic Advisory Committee), som av olika skäl ännu inte har börjat arbeta. Det är i dagsläget inte bestämt hur representationen skall se ut från samtliga övriga länders kommittéer, och därför har starten av det gemensamma arbetet försenats något. 

Tk har, i avvaktan på ett fungerande europeiskt samarbete, på eget initiativ diskuterat en serie förändringar i förhållande till nuvarande taxonomi, baserade på nyare forskningsrön samt en något modernare syn på det biologiska artbegreppet. Som utgångspunkt för dessa förändringar används ”Holarktis Fåglar, SOF:s officiella svenska namnlista med vetenskapliga och engelska namn” publicerad 1995. Förändringarna kommer att diskuteras inom AERC TAC så snart de övriga ländernas representation är klar. Målsättningen är att så snart som möjligt nå en överenskommelse om en enhetlig europeisk artlista och att denna ska kunna presenteras på nästa AERC-möte hösten 2003. 

Tk anser att det är en fördel om en enhetlig europeisk artlista kunde uppnås, och har därför som utgångspunkt att inte publicera förändringar utan att de är förankrade i AERC TAC. Skulle problemen inom AERC TAC bli långvariga eller bestå, eller visar sig europeisk enighet svår att uppnå, avser dock Tk att rekommendera SOF att införa vissa ändringar på den svenska listan. För att snabbt kunna publicera beslutade förändringar för SOF:s medlemmar, har Tk redan nu diskuterat potentiella svenska namn på ”nya” fågelarter som måste till när en art delas i två eller flera. 

Nästa möte hålls hösten 2002. Korrespondens till Tk ställs till sekreteraren, med adress bjorn.anderson@privat.utfors.se.
 
 
2017-02-17

Ny studie av gäss i jordbrukslandskap

 
2017-02-13

Svarthalsade trastar på fågelmatningar

 
2017-02-13

Snösiska ej längre egen art

 
2017-02-03

BirdLife Sverige nominerat till Naturbonusen!

 
2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

 
2017-01-20

Fågeläventyret imponerar!

 
2017-01-18

Äntligen en bok om Bolivias fåglar!

 
2017-01-18

BirdLife Sveriges riksstämma

 
2017-01-05

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

 
2017-01-04

Tävling – Nya arter för landet 2017!?

 
2016-12-25

Blekinge Offshore läggs ner

 
2016-12-25

Internationellt uttalande om H5N8

 
2016-12-25

Inga fler vindkraftverk på södra Öland

 
2016-12-21

Tornugglor önskar en grön jul

 
2016-12-20

Ge julhelgen lite fågelkrydda ­– delta i Vinterfågelräkningen!

 
2016-12-19

Ny standard för FSC-certifierad skog

 
2016-12-16

Rekordstort Natura 2000 föreslås

 
2016-12-16

IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) är viktiga för Natura 2000

 
2016-12-15

Ortolansparven får EU-kommissionen att dra Frankrike inför rätta

 
2016-12-14

Har skogsfåglarnas positiva trend upphört?

 
2016-12-13

Årets sista nummer av Vår Fågelvärld ute

 
2016-12-13

Stort engagemang mot förslag på ökad jakt på allmänt vatten

 
2016-12-12

Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen

 
2016-12-12

Ornitologer överklagar skyddsjakt på varg

 
2016-12-11

Fågelinfluensa i Sverige – men fortsätt mata småfåglar

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44441
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR