BirdId - utbilda dig interaktivt

BirdID är utvecklat av Nord-Trøndelag University College och delvis översatt till svenska. BirdLife Sverige har tecknat avtal med universitet och förbundit sig marknadsföra produkten i Sverige. För SOF-BirdLife har lösningen två syften. Dels stimulera dem som vill öka sina kunskaper om hur man skiljer olika fågelarter åt för att fördjupa sitt fågelintresse. Dels också för att stimulera fler att med hjälp av BirdID utbilda sig till kunnigare inventerare. Tanken är att öka kvaliteten i datainsamlingen för de standardiserade miljöuppföljningarna som görs via forskarna vid Lunds universitet liksom ideell amatörforskning och föreningsdrivna fågelinventeringar.
 
Till systemet finns möjlighet att tentera in universitetspoäng i fågelbestämningskunskap både på nationell nivå och på västpalearktisk nivå. För att delta i de svenska standardiserade inventeringarna kommer det inte att krävas en examan men för dig som inventerare ges en möjlighet att kvaltitskontrollera dig själv. SOF-BirdLife tillsammans med forskarna vid berörda universitet är angelägna att så många som möjligt av dagens inventerare och morgondagens inventerare tenterar av en "BirdID"-examen". Målsättningen från SOF-BirdLife är att åtminstone 100 inventerare ska ha genomfört och lyckats med tentamen under den kommande treårsperioden.

Du som är inventerare tveka inte - anmäl dig direkt!

Läs mer om det på BirdID:s hemsida.

KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR