Fågeltornskampen 2017

Fågeltornskampen går i korthet ut på att under den lördagen som infaller mellan 3 och 9 maj bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses. Evenemanget utformas som en tävling mellan de svenska fågeltornen och en landskamp med Finland och Danmark Men meningen med evenemanget är att ta tillfället i akt sprida fågelintresse till en inbjuden allmänhet och göra dem delaktiga i kampen. Här finns alla möjligheter att diskutera fåglar, fågelskydd och biologisk mångfald exempelvis. Det är också utmärkt tillfälle att möta lokal media. Fågeltornskampen ska därför ses ett verktyg för lokalklubbar och regionalföreningar i deras verksamhet för att få fler aktiva medlemmar.

Tävlingen startar klockan 05:00 lördagen den 6:e maj och avslutas klockan 13:00. Lagen består av 3-8 medlemmar men givetvis kan fler hjälpa till att hitta fåglar. En nyhet gällande regelverket är att minst två måste höra eller se arten för att den ska få räknas (tidigare gällde att alla i laget var tvugna att se arten). Det behöver inte ske simultant på samma fågelindivid utan en enskild lagmedlem som missat en art kan komplettera senare om arten dyker upp igen.

Efter klockan 13:00 är det viktigt att så fort som möjligt e-posta en komplett artlista till alt@birdlife.se  (se nedan). Det går också att SMS:a antalet arter i förväg till 076-1185353. Ange då lagnamn och antalet arter. Senast 16:00 måste resultatet från vår svenska Fågeltornskamp kommuniceras med våra finländska BirdLife-vänner eftersom de har en deadline för pressrelease angående landskampsresultatet.

Här hämtar du rapportformuläret som är i Excelformat. Anmäl ditt lag i förväg via e-post alt@birdlife.se. Ange namnen deltagarna i laget, kontaktperson och mobilnummer. Anmälan och avanmälan går att göra fram till fredagen den 5:e maj. Mer info skickas till anmälda lag. Skicka även med en länk om ni vill länka information som finns på regionala eller lokala hemsidor från den här sidan. Det går bra att anmäla fågeltorn redan nu. Kontrollera att ditt torn finns med i listan nedan efter anmälan! Skicka annars en påminnelse.

Anmälda fågeltorn 2017:

Skåne


Blekinge

  
Halland


Öland
Södra Lundtornet, Ottenby
 
Gotland

 
Småland


Bohuslän


Västergötland


Dalsland

Närke

 
Östergötland

 
Södermanland

Larbro ängar, Nyköping, Fågelklubben Tärnan
Valnaren, 15 km S om Strängnäs 

Uppland


Värmland


Västmanland


Gästrikland


Dalarna

Hälsingland


Jämtland


Norrbotten
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR