Resultat - Fågeltornskampen 2011

Hela 59 fågeltorn deltog i 2011 års "Fågeltornskamp". Det var också en landskamp mot Finland där finländarna var överlägsna .Fågeltornet vid Stockviken på Gotland tog hem segern med en viss marginal följt av Halmstads fågelklubb vid Trönningeängar och Kilsviken i Värmland.

Ett stort grattis till dessa tre "skarpögda torn". Nedan finns en lista över lag och en preliminär totallista över samtliga observerade fågelarter som noterades under dagen. Den visar på 184 sedda arter (mot Finlands 202). Det är konstigt att skillnaden är så pass stor. Rimligtvis borde fler arter flyttfåglar ha anlänt till Sverige. En förklaring kan vara att de flesta tornen i Sverige ligger invid våtmarker och sjöar vilket innebär att ungefär samma fågelarter som noterats av alla lag och att den norra halvan i Sverige inte var representerad med något fågeltorn.

 

I Dalarna bemannade Leksands fågelklubb många fågeltorn. Likadant gjorde man i Småland, Närke, Västmanland och i Västergötland. Det sydligaste tornet låg vid Kävlingeåns utlopp i Skåne och det nordligaste i Jämtland. Resten av Norrland fick vi tyvärr ingen representation ifrån. Vi får hoppas på bättring till nästa år.

 

Hela 311 fågeltorn deltog i Finland medan vi svenskar fick ihop 59 tävlande fågeltorn. Det svenska fågeltornet vid Stockviken på Gotland fick ihop flest arter, 103, i Sverige under de åtta timmarna som Fågeltornskampen varade. Det paradoxala i detta var att det ingick en finländare i Stockvikens lag. Trots denna finländska förstärkning räckte vi inte till utan det finska tornet i Pori lyckades se 109 arter vilket är fenomenalt bra.

I Finland lyckades lagen idag (7 maj) tillsammans upptäcka 202 arter medan vi i Sverige hamnade på 184. Trots det kan man konstatera att det finns mycket att hitta och titta på om man är intresserad. De flesta svenska fågeltorn är placerade vid fågelsjöar och vid våtmarker där det setts många arter som förekommer fåtaligt vilket är glädjande. Det har också setts några riktiga sällsyntheter; vid Mörbylånga på Öland sågs en härfågel, vid Trönninge ängar i Halland en svarthuvad mås, i Kvismareområdet i Närke en brun glada och en vassångare samt vid Säbysjön strax nordväst om Stockholm sågs en tjockfot (konstigt namn) som är vadarfågel som har sitt utbredningsomräde betydligt längre söderut i Europa. Vid många andra fågeltorn sågs arter som har en positiv trend i sin förekomst. Spetsbergsgås, vitkindad gås och pungmes är exempel på fågelarter som tidigare varit mycket ovanliga men nu ses och finns i Sverige i ökad omfattning.

Havsörn, röd glada och brun kärrhök är rovfågelarter som för 50 år tillbaka räknades vara på väg att försvinna ur den svenska fågelfaunan men där trenden vänt helt. Flera av fågeltornen räknade nu in dessa arter vilket skulle varit otänkbart bara 20 år tillbaka i tiden. Miljöskyddande åtgärder för dessa då starkt hotade rovfågelarter har lönat sig. Nu finns åter möjlighet för alla att möta dem i svensk natur. Allt är alltså inte nattsvart!

Okej, det blev storstryk i "Fågeltornskampen" men det sporrar till revansch. I år var vi svenska "Fågeltornskampare" nybörjare. Det är bara att gratulera Finland, finländska fågelskådare och kanske finsk miljövård till resultatet, Kanske får vi med Norge och Danmark nästa år, 2012, i en nordisk "Fågeltornskamp"/Battle of Towers?  Antal Lag Plats
103  Stockviken Stockvikens fågeltorn på Gotland.
95  Halmstads OF Trönninge ängar
87  Wermlands OF Hygntornet vid Kilsviken
84  Alingsås Ornitologiska sällskap Nolhagaviken, sjön Mjörns NO- vik 
83  Västblekinge OF Munkahusviken, Karlshamn,
83  Söderhamns fågelklubb  Ålsjötornet
83  Djurle våtmark Djurle våtmark, Växjö.
81  Västmanlands OF Norsa, Köping
78  Sunof Björken i Sunne kommun
77  Landsjön Landsjöns fågeltorn
77  Västmanlands OF Asköviken, Västerås
76  Team NOF  Lötenplattformen
76  Hornborgasjöns fältstation Fågeludden Hornborgasjön
74  Törnekalven Törnekalven (en udde) Hasslö. Karlskrona 
71  Kronobergs OF Husebymaden
71  KäX Lundåkrabukten, Kävlinge kommun. 
71   Ralångens fågelstation Tornet vid Ralångens fågelstation
70  Fågelföreningen Tärnan Strandstuviken, Nyköpings kommun. 
69  Ungdomsgruppen Rysjötornet
69  Fysingegruppen NV delen av Fysingen, Ströms gård
68  Borås fågelklubb  Västra Marsjö-tornet, c:a 20 km nordost om Borås.
67  Onsdagsligan Rosenbergsstugan
67  Gigi Rapphöna mfl Svartsjö dämmes torn på Färingsö
67  Tåkerns fältstation och regionalföreningen Östergötland  Glänåstornet Tåkerns södra strand
66  Olas fågelkurs Sjöby ängar, Grimslöv Skatelövsfjorden
66  Västmanlands OF Lagårdssjön, Hallstahammars kommun
66  Leksands FK Limsjön/Norsbro
65  Lindänget Lindängets plattform, Mora/Orsa
64  Västmanlands OF Fågeltornet vid Gnien i Ramnäs
63  Anette/Josse Nya naturum, Kristianstad
63  Roslagens OF Brosjön, Roslagsbro socken, Norrtälje kommun
63  Öof Sockerbruksdammarna/Mörbylånga 
62  Nässjö ok Fågeltorn vid Barkerydssjön
62  Jok Säbysjöns fågeltorn
61  Oskarshamnskådarna Målsjön i Oskarshamns kommun
60  Leksands FK Östra tornet, Limsjön
60  Katrineholm-Vingåkers Ornitologer  Nya fågeltornet vid Näsnaren
60  Jämtland OF Västra Fågeltornet Tysjöarna i Krokom.
58  Hippodromarna Hårssjön, sydöst om Göteborg (i Mölndals kommun)
58  Kalmar ornitologiska F Kalmar dämme
56  Bollnäs Fågelklubb Kyrkbytjärn vid Hanebo kyrka i Kilafors.
56  Leksands FK Brenäsviken, Insjön
55  Göteborgs OF Bragebacken
54  Strängnäs Valnaren 15 km syd Strängnäs
54  Team Västernärke Västkärrs fågeltorn
54  Ruskenprickarna Sunnerby Vrigstad
53   Leksands FK Statioltornet, Limsjön
52  Wermlands OF Tornet Träfotere vid Södra Hyn
51  Leksands FK Limsjön, Lima
51  Syk&Elleby Hjälstaviken, Uppland
49  Bytjärn , Arvika Bytjärn, Arvika
48  Uppsjön Fågeltorn vid Uppsjön
47  Vibygänget Vibytornet
47  Vänga mosse Tornet i Vänga mosse, Borås Stad
40  Lergökarna Björka lertag, Kumla


KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR