Webb-fågelboken

Sidan uppdateras löpande!

Webb-fågelboken innehåller beskrivningar av många av de fågelarter som går att se i Sverige. Den byggs successivt ut med fler arter och just nu pågår flytt av artbeskrivningar från vår gamla hemsida till den nya som du just nu beskådar. I listorna nedan kan du söka arterna antingen enligt den vetenskapliga systematiken  eller i bokstavsordning. Artbeskrivningar är gjorda av Steve Dahlfors, Roger Samuelsson med flera.

(Om du är intresserad får du gärna hjälpa till att göra artbeskrivningar för de arter som saknas.Hör av i så fall av dig till anders@sofnet.org så får du reda på vilka fågelarter som det saknas beskrivningar för.)

 

Gäss Anser, Branta
Bläsgås Anser albifrons

Simänder Anatini
Bläsand Anas penelope

Dykänder Aythya, Somateria
Brunand Aythya ferina
Ejder Somateria mollissima

Vadare Charadriiformes
Drillsnäppa Actitis hypoleucos
Enkelbeckasin Gallinago gallinago
Brushane Philomachus pugnax

Ugglor Strigiformes
Berguv Bubo bubo

Svalor Hirundinidae
Backsvala Ripara ripara

Trastfåglar Turdidae
Blåhake
Buskskvätta Saxicola rubetra
Björktrast Turdus pilaris

Paridae Mesar m fl
Blåmes Cyanistes caeruleus
Entita Poecile palustris

Finkar Fringillidae
Bofink Fringilla coelebs
Bergfink Fringilla montifringilla
Domherre Pyrrhula pyrrhula
 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR