Seminarium om hoten mot ortolansparven i Norden

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) – BirdLife Sverige inbjuder till seminarium på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Drottninggatan 95 B, Stockholm den 2 december 2014.

Program:
 

09.30        Kaffe med registrering
10.00        Välkommen och presentation av SOF:s ortolanprojekt      Åke Persson, BirdLife Sverige
10.10        Populationsutveckling i:         Finland                                  Markus Piha, ringmärkningsbyrån
10.25                                                       Norge                                   Svein Dale, NMBU
10.40                                                       Sverige                                 Martin Green,
                                                                                                             Svensk Fågeltaxering
10.55        Hyggesstudier i Norrland: SOF:s inventering                     Jan Sondell, SOF:s ortolanprojekt
11.10        Ortolanens habitatval                                                          Svein Dale, NMBU
11.25        Passar brända hyggen?                                                      Adriaan de Jong, SLU, Umeå
11.35        LONA-projekt om ortolansparv i Enköping                          Jan Wärnbäck, WWF
11.45        Frågor & diskussion                                                                                   
12.00        Lunch
13.00        Kan vi skapa bra häckningshabitat för ortolaner?                Jan Sondell
13.15        Sträck och övervintring                                                         Gunnar Selstam, ortolanprojektet
13.30        Finns gifter i ortolanerna med från Afrika?                            Ove Jonsson, Analytisk kemi, SLU
13.40        Påverkas åkerhäckande tättingar av bekämpningsmedel?  Sönke Eggers,
                                                                                                               BirdLife Sverige & SLU
13.55        Handlingsplan for hortulan (Norge)                                       Svein Dale, NMBU
14.05        Svensk åtgärdsplan (ÅGP)                                                   Inger Holst, länsstyrelsen Örebro
14.20        Frågor & diskussion                                                                                   
14.30        Kaffe
15.15        Försök med ljuduppspelning vid Angarnsjöängen                 Mats Gothnier,
                                                                                                                länsstyrelsen Sthlm
15.30        Vad kan skogsbruket göra?                                                   Herman Sundqvist, Sveaskog
15.45        Jakten i Frankrike – ev. samnordiskt agerande?                   Gunnar S. & Jan S.
16.00        Nya idéer, prioriteringar och rekommendationer                  Allmän diskussion
16.30        Mötet avslutas
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR