Projekt skräntärna

Foto: Ulrik Lötberg.
Skräntärnan, världens största tärna, började uppmärksammas särskilt av Sveriges Ornitologiska Förening under 2012. Det är en sällsynt fågel som i Europa bara häckar i två områden, det ena i Östersjön och det andra i Svarta havet. Båda populationerna är långflyttare med huvudsakliga övervintringsområdet i inre Västafrika (Nigerdeltat i Mali). Detta har bekräftats genom resultat från kontinuerliga ringmärkningar under många årtionden. Modern teknik kan avslöja mycket nytt om skräntärnans flyttning och häckningsbiologi. Därför startar under 2012 i samarbete med Lunds Universitet ett projekt med radiosändarmärkning av gamla fåglar. 
 
Skräntärnan hänförs till kategorin Sårbar (VU) på den svenska rödlistan. Då skräntärnan är så ovanlig har Naturvårdsverket finansierat ett åtgärdsprogram (ÅGP) för arten under perioden 2007-2011. Inledningsvis inriktades åtgärder mot minken och bekämpning inleddes för att hålla kolonierna minkfria under den känsliga häckningstiden. Detta är grunden för skyddet av skräntärnan. Ett fortsatt samarbete mellan Länsstyrelserna, markägare, ideella naturvården och jägare är en förutsättning för att arten ska kunna finnas kvar på sikt i Sverige.
Roland Staav & Ulrik Lötberg, projekt skräntärna. 
 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR