Vill du ha en mulmholk?

Det är ont om ihåliga träd i många skogar. Framför allt ekar och andra grova lövträd som åldras får ett innanmäte av så kallad ”mulm” - en blandning av finfördelad ved, gnagmjöl efter skalbaggars gnagande, äggrester, skalbaggars gamla täckvingar och kanske till och med en död fågel. I mulmen lever mångahanda insekter och kryp. Flera av dem är utrotningshotade då det råder brist på dessa livsmiljöer.
 

Under senare år har man börjat tillverka mulmholkar, efter en idé från Windsor Castle i England. Mulmholkar är stora insektsholkar av grova lövträd, som fylls med mulm, sågspån och löv och sedan sätts upp i träd för att attrahera skalbaggar och andra insekter. Den rika skalbaggsfaunan drar i sin tur till sig hackspettar och andra fåglar som söker efter feta larver.

 

I Östergötlands eklandskap har man satt ut mer än hundra mulmholkar. I början användes ekplankor men man har gott över till furuholkar. Man har också provat hela stockar av olika lövträd, bland annat ask, alm och asp. Asp är särskilt intressant då man har upptäckt flera mulmlevande arter som är anpassade till att leva i just ihåliga aspar.

 

Läs mer om mulmholkar (öppnas i nya fönster):

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR