Ringbarkning och barkfläkning

Ringbarkning är ett enkelt och billigt sätt att skapa död ved. Du kan välja att utföra arbetet själv, eller leja ut det. Om du gör arbetet manuellt på våren, kan du samtidigt njuta av fåglarnas sång och lära dig mer om deras hektiska häckningsbestyr. Med enkla grepp tillför du död ved av olika trädslag, på både lång och kort sikt. I första hand är det brist på grova, döda lövträd i de svenska skogarna. Även ringbarkade barrträd fyller en ekologisk funktion för svampar, insekter och fåglar. När det gäller barrträd ska man dock komma ihåg begränsningen om max 5 kubikmeter färsk barrträdsved per hektar. 
 

En fördel med ringbarkning är att trädet dör långsamt, i stället för att dö direkt som vid högkapning. Olika trädslag reagerar olika snabbt. Björkar och alar dör oftast inom ett eller två år. Däremot är det många aspar och ekar som lever flera år efter ringbarkningen. Detta innebär att ringbarkning av flera träd i ett bestånd tillför en liten mängd färsk ved under flera år efteråt. De ringbarkade träden kan stå kvar under lång tid som döda och kan tjäna som både boplats och utsiktspunkt för fåglar. Med åren försvagas träden allt mer och knäcks så småningom, vilket leder till naturliga högstubbar. Vad gäller asp, får du dock snabbare ett intressant insektsliv om du skapar högstubbar i stället för att ringbarka.
 

Ringbarkningen kan utföras med bandkniv, yxa eller motorsåg. Om du föredrar att jobba manuellt i det tysta, är bandkniven ett ytterst effektivt redskap. Med den kan du ringbarka träd med en diameter på 20-25 cm på bara någon minut, om eggen är vass och arbetet utförs på våren när saven stiger.

 

Det gäller att vara grundlig så att all bast avlägsnas och trädet verkligen dör. Annars kommer skadan i barken att vallas över och trädet fortsätter leva. 

Ett annat sätt att skada träd är barkfläkning. Det innebär att en del av barken rivs eller skärs av från stammen. I liten skala uppkommer skadan vid slarvig kvistning. Med en skördare eller motorsåg kan man dock effektivt riva loss rejäla barkflagor. Syftet är att skada trädet så pass allvarligt att det dör på sikt, dock långsammare än vid ringbarkning. På så sätt skapas död ved vid olika tidpunkter efter ingreppen.

 

Lämplig mark: Löv- och blandskogar med gott om lövträd. Välj representativa trädslag.

Fåglar som gynnas: hackspettar, entita, talltita, svartmes, tofsmes, trädkrypare.

Ekonomi: Landsbygdsprogrammets stöd ”Bevara skogens mångfald” rymmer ett schablonstöd på 80 kr/träd för att skapa död ved. Ett medelgrovt lövträd ringbarkas manuellt på ca 5—15 minuter, beroende på terräng och höjd.

Mer info: Skogsstyrelsen, http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Blanketter/Landsbygdsprogrammet/Skogens-mangfald/

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR