Bakgrund

Det finns två nationella åtgärdsprogram för hotade strandängsvadare: för sydlig kärrsnäppa och för brushane, rödspov och svartbent strandpipare. Det finns i landet ca 100 par sydlig kärrsnäppa (70 par på Öland, 15 par i Skåne, 5 par på Västkusten, 5-10 par på Gotland). Rödspovsbeståndet är ca 95 par (65 par på Öland, 12 par i Skåne, 2 par i Halland, 5 par i Östergötland och 10 par på Gotland). Antalet strandängshäckande brushonor i södra Sverige är 30-50 och påträffas möjligen enbart på Öland och Gotland.
 
Strandängsvadare har minskat kraftigt de senaste 100 åren, men för närvarande minskar de som artgrupp kraftigt i Skåne och på Västkusten, ökar på Öland och är svagt minskande på Gotland. Det går bra för rödspov i Östergötland där den återkom till Svartåmynningens naturreservat efter restaureringar av livsmiljöerna. Vadare häckande i norra Sverige har överlag stabila eller ökande populationer. Längs kusten och i skärgården är det stora variationer bland vadarpopulationer.
 
På södra Ölands sjömarker pågår sedan 2007 ett projekt med predatorkontroll och biotopförbättrande åtgärder. Det existerar nu i form av ett LONA-projekt (ÖOF och Mörbylånga jaktvårdskrets). I Skåne och Halland utförs åtgärder med medel från ”Utvald Miljö” inom Landsbygdsprogrammet. I övrigt inga specifika åtgärder (jakt på mink i skärgården riktar sig delvis mot vadare, men är inte i strandängsmiljöer).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR