Örnar vann i vindkraftmål i miljödomstolen

Hjuleberg i Halland är ett viktigt övervintringsområde för kungsörn, något som miljödomstolen tar fasta på i en viktig dom om vindkraftexploatering. Foto: John Larsen

Det var örnarna som gick segrande ur striden när miljödomstolen nyligen förkunnade en dom i ett vindkraftmål. Det intressanta, och värdefulla för kommande fall, är att domstolen hänvisar till Artskyddsförordningen som skäl för domen.

Fallet gäller en planerad vindkraftsanläggning vid Hjuleberg i Halland. Vattenfalls ursprungliga planer gällde 22 verk, men Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Halland sa nej till sex av dessa eftersom de skulle hamna alltför nära en av Hallands viktigaste övervintringsplatser för örnar.
Detta beslut överklagades av Vattenfall till miljödomstolen, men nu går alltså domstolen på länsstyrelsens linje. I domen hänvisas till Artskyddsförordningen som stadgar att det är förbjudet att avsiktligt störa eller döda vilda fåglar, och domstolen skriver:
"Sannolikt skulle det leda för långt att beteckna etablering av vindkraft som sådant avsiktligt handlande som utlöser förbuden enligt artskyddsförordningen. Emellertid måste andemeningen i artskyddsförordningen beaktas och gäller att det inte är visat annat än att vindkraftverk 1–6 med avsedd placering kan komma att förorsaka påtaglig skada för de fridlysta fåglarna och påverka deras bevarandestatus i ogynnsam riktning. Vid sådana förhållanden och ovan angivna bedömningar delar Mark- och miljödomstolen Miljöprövningsdelegationens bedömning att dessa vindkraftverk inte bör tillåtas."
– Det är en stor framgång för fågelskyddet och naturvården att domstolen tar hänsyn till fåglarna och inte enbart ser till ekonomiska värden, säger Thomas Andersson, ordförande i Falkenbergs Ornitologiska Förening.
Domen i sin helhet kan laddas ner här (Pdf 4,7 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR