Bestämt nej till vindkraft på Södra Midsjöbanken

En mycket stor del av Europas och västra Asiens alfåglar övervintrar i Östersjön och är beroende av stora grunda områden som Södra Midsjöbanken. Därför måste dessa områden undantas från vindkraftetableringar. Foto: John Larsen

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) säger bestämt nej till planerna på en större vindkraftanläggning på Södra Midsjöbanken i Östersjön. Anledningen är att detta stora grund är en av de allra viktigaste övervintringsplatserna för alfågel i Europa. Många andra sjöfåglar utnyttjar också de grunda vattenområdena för födosök.
– Vindkraftel som produceras på bekostnad av betydande naturvärden kan aldrig betraktas som ”Bra Miljöval”, säger SOF:s ordförande Dennis Kraft och fortsätter:
– Det borde ligga i vindkraftbolagens intresse att nya investeringar genererar el som kan klassificeras som "Bra Miljöval".
 
Midsjöbankarna är välkända från SMHI:s sjörapporter. Norra Midsjöbanken ligger 60 km öster och Södra Midsjöbanken ligger 90 km sydost om Ölands sydspets. Tillsammans med andra grunda områden i Östersjön är dessa bankar mycket viktiga för sjöfåglar under en stor del av året. Anledningen är den rika förekomsten av musslor, främst blåmusslor.
Särskilt viktiga är Midsjöbankarna för övervintrande alfåglar. En mycket stor del av Europas och västra Asiens alfåglar övervintrar i Östersjön, och upp till 200 000 individer har setts på Södra Midsjöbanken i samband med flyginventeringar. Det övervintrande beståndet har minskat markant under senare decennier, framför allt på grund av oljeutsläpp. Det gör det ännu mera angeläget att ge fåglarna ett bra skydd med säkrade födosöksplatser.
– Det finns tydliga belägg för att sjöfåglar undviker vindkraftparker till havs. Därför innebär en vindkraftetablering en habitatförlust för fåglarna som är betydligt större än själva anläggningens yta, skriver SOF i ett yttrande till E.ON, det bolag som står bakom planerna.
– Även om vindkraft i ett större perspektiv kan anses "miljövänligt", skulle det ekologiska priset i detta sammanhang bli alltför högt.
SOF betonar också att Naturskyddsföreningen nu ser över kriterierna för vilken vindkraftproducerad el som kan betecknas med symbolen ”Bra Miljöval”. I detta arbete medverkar ornitologerna med sin sakkunskap. Enligt det förslag som tagits fram skall el som produceras på Södra Midsjöbanken inte kunna klassas som "Bra Miljöval".

 

Hela yttrandet finner du här (Pdf 0,9 MB).

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR