Ännu en seger för örnarna över vindkraften

Inga vindkraftverk får byggas närmare ett kungsörnsbo än 2 kilometer. Det slår Mark- och miljööverdomstolen fast i en dom som gäller en stor vindkraftanläggning i Jämtlands och Västernorrlands län. 
Det handlar om en jättelik anläggning med drygt 400 verk. Domen kom 23 november och refererades i massmedia med rubriker som "Vindkraften vann över rennäringen". Men i samma dom slår Mark- och miljööverdomstolen fast att avståndet mellan ett vindkraftverk och ett kungsörnsbo måste vara minst 2 km. Bolaget och länsstyrelsen ansåg att det borde räcka med 1 km som skyddsavstånd.
– Det är en seger för örnarna och resultatet av ett långt och enträget arbete från oss inom Ångermanlands och Jämtlands Ornitologiska Föreningar, säger Thomas Birkö från ÅOF och fortsätter:
– Nu finns ett prejudikat som borde innebära att det blir mycket svårt för exploatörer att i framtiden klämma in turbiner närmare än 2 km till kungsörnsbon.
– Det är utifrån vårt ifrågasättande av myndighetens tolkning av försiktighetsprincipen som vi har kunnat vinna denna strid. Vi har tolkat lagen på det sätt som lagstiftaren har avsett och inte på det sätt som tillståndsmyndigheten, kommuner och exploatör har gjort. Det känns bra med tanke på att vi under processens gång fått höra att vi från ideella sidan inte kan miljölagstiftningen, säger Thomas Birkö.
Tidigare i år stoppade Mark- och miljööverdomstolen sex vindkraftverk i Halland eftersom dessa verk skulle innebära stor fara för övervintrande örnar. Domstolen hänvisade till Artskyddsförordningen som stadgar att man inte avsiktligt får döda örnar och andra skyddade arter. Bygge av vindkraftverk medför visserligen inget avsiktligt dödande, men om följden av bygget blir att örnar dödas, kan inte verken accepteras enligt domstolen.
Domen i sin helhet kan laddas ner här (Pdf 1,8 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR