Noll-vision i vindkraftpark i Portugal!

Gåsgamar vid stillastående vindkraftverk. Foto: Alexandre H. Leitão/STRIX
Då E.ON planerade att anlägga en stor vindkraftpark (25 verk om vardera 2 MW) vid Barão de S. João nära Sagres i sydvästra Portugal var det många som reagerade. Platsen berörs nämligen av den stora sträckfågelled som lämnar Europa via Gibraltar. Störst oro väcktes för termikflygare, såsom rovfåglar och storkar, varav internationellt betydande antal passerar. För att minimera de negativa effekterna utarbetades en strikt övervakningsplan som krav inför exploateringens godkännande. Planen inkluderar radarövervakning samt sju bemannade observationspunkter i och omkring vindkraftparken. En miljökonsultfirma (STRIX) fick uppdraget att utföra arbetet. När intensivt sträck, betydande flockar eller särskilt hotade arter närmar sig verken stoppas rotorbladen för att undvika kollisioner. Metoden har nu praktiserats under perioden 15 augusti – 30 november 2010-2011. Trots att mer än 60 000 termikflyttare passerat genom/förbi vindkraftparken har inga kollisioner registrerats (vilket i och för sig inte är detsamma som att inga kollisioner har inträffat).
Noterbart är att nära 40% av de påkallade stoppen har inträffat vid vindhastigheter lägre än 5 m/s, då energiproduktionen ändå är låg. Även beräknat på medelproduktion har det totala bortfallet varit mindre än 1% av årsproduktionen, räknat i timmar 105 respektive 84 för de två åren.

Radarövervakningen har också använts för att upptäcka eventuella förändringar i flyttbeteende hos nattflyttare (speciellt tättingar) efter vindkraftparkens uppförande.
 
Detta ska ses som en fallstudie av god praxis när det gäller vindkraft och naturvård. Problemet för svenskt vidkommande är antagligen främst att inga exploatörer är beredda att betala för en sådan övervakning. Faktum kvarstår: den otvetydigt viktigaste åtgärden för att undvika negativa effekter på natur och fågelliv är att placera vindkraften rätt från början!
 
Foto: Nadine Pires/STRIX
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR