Hör gödselstackar och vindkraftverk ihop?

Det hårt brukade odlingslandskapet är generellt relativt fågelfattigt och utpekas som tämligen väl lämpat för exploatering i såväl SkOF:s som SOF:s vindkraftspolicy. I januari 2012 noterades emellertid något som gav en tankeställare angående detta. Ett dussintal röda glador och två havsörnar sågs då kretsande runt två vindkraftverk i sydöstra Skåne. De två verken står nära en mindre dunge, men i övrigt domineras området av odlade fält. Det visade sig finnas en gödselstack vid dungen (150 meter från det närmsta vindkraftverket). Gödselstacken innehöll en hel del fjädrar och uppenbart också slaktrester av fjäderfän, vilket alltså var vad som lockade rovfåglarna till platsen. Några dagar senare såg en annan observatör 13 glador och en ormvråk (samt rikligt med kråkfågel) på samma plats och under samma omständigheter. Den illegala dumpningen av fjäderfäavfall är anmäld till kommunens miljökontor, men händelsen väcker givetvis frågan hur vanligt förekommande sådant är och hur många rovfåglar som på så vis indirekt lockas nära vindkraftverk.

Åtelplatser blir förvisso allt ovanligare, men nämns ändå som en företeelse som inte ska förekomma i närheten av vindkraftverk. Gödselstackar kan enligt ovanstående utgöra en liknande fara, ja t.o.m. en större sådan. Åtelplatser placeras nämligen ofta långt ifrån stora tillfartsvägar och utan direkt närhet till vindkraftverk. Gödselstackar förekommer istället främst i anslutning till gårdar i odlingslandskap, en biotop där vindkraftanläggningar (åtminstone tidigare) ofta lokaliserats. Även om det i detta specifika fall förekom otillåtet slaktavfall, kan det räcka med en ordinär gödselstack för att locka exempelvis glador och ormvråkar, eftersom dessa gärna äter mask. SkOF påpekar hädanefter detta genom att i ytranden etc. skriva att "gödselstackar, åtelplatser eller andra anläggningar med innehåll som riskerar att locka rovfåglar till området, inte får finnas eller anläggas inom en radie av 500 meter från planerade vindkraftverk".
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR