Vindkraft kontra havsörn - försiktighetsprincipen får råda!

I mars kom länsstyrelsens beslut att inte tillåta den tänkta vindkraftetableringen vid Biotestsjön i anslutning till Forsmarks kärnkraftverk i Uppland (se Nyhet 2012-03-13). Vattenfall överklagade beslutet, men nu stoppar regeringen detaljplanen för vindkraftverk vid Biotestsjön. Såväl havsörnar som ornitologer kan således pusta ut i ärendet, tills vidare i alla fall. Läs mer om nyheten i Uppsala Nya Tidning.

Ett annat långdraget ärende gäller Södra Statkrafts planer att bygga vindkraftverk i nära anslutning till havsörnsrevir vid Kråkerum i Mönsterås kommun. Mark- och miljödomstolens beslut refereras på följande sätt: "I realiteten vet man ingenting om hur vindkraftverk påverkar havsörnar som häckar i närheten. Då är det bättre att ta det säkra före det osäkra och förbjuda den planerade vindkraftparken till kunskapsläget är bättre." Så skriver Peter Ahlgren, Juridik Idag.

Mark- och miljödomstolen menar att en betydligt förhöjd förväntad risk att örnar ska kollidera (jämfört med vindkraftverk i allmänhet), är tillräckligt för rubricering "avsiktligt dödande". Därmed kan en sådan etablering inte tillåtas enligt artskyddsförordningen (som grundar sig på EU:s art- och habitatdirektiv).

Glädjande nog kan vi konstatera att den i höstas publicerade rapporten från Vindval ("Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss – Syntesrapport"), tolkas på ett ur fågelskyddssynpunkt korrekt sätt av mark- och miljödomstolen. Den citerar: "För att minimera riskerna för de svenska örnpopulationerna krävs hänsynstagande på lokal nivå i de områden där de häckar och framför allt en översyn av den samlade eventuella påverkan som kan ske i samband med storskalig utbyggnad”. Domstolen konstaterar att det aktuella området utgör ett kärnområde för den svenska havsörnspopulationen, som därmed ska behandlas med särskild respekt. En sammanfattande slutsats blir att av Vindval föreslagna "skyddsavstånd mellan havsörnsbo och vindkraftverk på 2-3 km, baserat på förslag från Sveriges Ornitologiska Förening" (citat från domen) ska tillämpas. Domen finns att ladda ner i sin helhet här (Pdf 1,5 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR