Beslut i Mark- och miljööverdomstolen bekräftar Artskyddsförordningen

Södra Statkraft har sedan länge försökt få tillstånd att bygga vindkraftverk i nära anslutning till havsörnsrevir vid Kråkerum i Mönsterås kommun, Småland. Såväl länsstyrelsen i Kalmar län som mark- och miljödomstolen i Växjö har fastslagit att en sådan etablering inte kan tillåtas enligt artskyddsförordningen (som grundar sig på EU:s art- och habitatdirektiv), men bolaget har fortsatt att överklaga. Ärendet nådde till högsta instans, men nu har mark- och miljööverdomstolen (vid Svea hovrätt) tagit ställning genom att inte meddela ärendet prövningstillstånd. Därmed betvivlar man inte riktigheten i tidigare domar, ett beslut som inte kan överklagas.

Mer om ärendet finns att läsa under Nyhet 2012-04-27.
Mark- och miljööverdomstolens beslut finns att ladda ner här (Pdf 0,1 MB).
Mark- och miljödomstolens dom finns att ladda ner här (Pdf 1,5 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR