Beslut i Mark- och miljödomstolen angående Markbygden etapp 1

Regeringen beslutade i mars 2010 att ge klartecken för att maximalt 1101 vindkraftverk får byggas i Markbygden (se Regeringsbeslut 2010-03-04), vilket i så fall blir Nordeuropas hittils i särklass största vindkraftprojekt. Bolaget Vattenfall fick 2011-12-19 tillstånd av Länsstyrelsen i Norrbottens län för första etappen om maximalt 314 verk. Naturvårdsverket överklagade dock detta beslut, bl.a. med motiveringen att miljöpåverkan från hela projektet måste bedömas samtidigt. I september fattades nytt beslut i ärendet av Mark- och miljödomstolen i Umeå. Den slår fast att etapp 1 kan ges tillåtlighet men skärper villkoren på några punkter. Detta innebär exempelvis att vindkraftverk inte får placeras närmare än 2 km från kända boplatser av kungsörn och att flygkorridorer för kungsörn ska upprättas utifrån redovisade flygrörelser i området. Naturvårdsverket fick däremot inte gehör för sitt krav att vindkraftverk inte får placeras närmare än 1 km från kända spelplatser för tjäder. Tidigare beslut innebär att en hänsynszon om 200 meter ska lämnas runt Natura2000-området Svartliden.

Beslutet från Mark- och miljödomstolen (med Länsstyrelsens beslut som bilaga) kan laddas ner här (Pdf 1,9 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR