Förslag på nya "Riksintresseområden för vindbruk" får hård kritik i Dalarna

Kungsörnen har ett starkt fäste i Dalarna. Foto: Kalle Bergström
I stora delar av landet har Energimyndighetens nya förslag om ”Riksintresseområden för vindbruk” väckt bestörtning. I det remissunderlag som nu finns ute har myndigheten inte tagit hänsyn till motstående intressen utan enbart gått efter vindförhållanden och närhet till bebyggelse. Detta har fått Dalarnas Ornitologiska Förening (DOF) att agera. Föreningen hävdar att Energimyndighetens nya planer för vindkraft hotar hälften av kungsörnsreviren i Dalarna.
 
Så här skriver DOF: ”Det är med stor precision som vindkraftplanerna sammanfaller med de områden som kungsörn häckar i. Av totalt 50 besatta kungsörnsrevir i Dalarna kommer 25 att ligga inom områden som föreslås till riksintresse för vindkraften. Ytterligare ett antal kungsörnsrevir berörs av planerade vindkraftsanläggningar utanför de områden som föreslagits till riksintresse. Kungsörnarna kan trängas undan när deras berg bebyggs med vägar och vindkraft. Om de väljer att stanna kvar i sina revir hotas de av vindkraftverkens vingar. Kungsörnen är kung i luften och därför inte rädd för rotorbladen.”
 
Föreningen reagerar också starkt på att Energimyndigheten inte tagit någon hänsyn till områden som redan har lagstadgat skydd på grund av sina naturvärden. Det kan närmast ses som en provokation att myndigheten redovisar riksintressen enbart utifrån sitt eget perspektiv. Sammanvägningen med andra intressen får ske i en senare process, vilket kommer att leda till en omständlig och långdragen hantering. Detta står i skarp kontrast till de önskemål som Regeringen fört fram om snabbare miljöprövningar.

Pressmeddelandet i sin helhet kan laddas ner här (Pdf 0,2 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR