Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län värnar om kungsörn, bivråk och skogshöns - frågan är om E.ON gör det?

Kungsörnen är ett tungt argument för att avslå olämpliga vindkraftplaner. Foto: Per Smitterberg
E.ON Vind Sverige AB har ansökt om tillstånd att uppföra 37 vindkraftverk i bl a Vaggeryds och Gislaveds kommuner i västra Småland. Området är viktigt för såväl häckande som övervintrande kungsörnar, vilket var huvudskälet för de geografiskt berörda fågelföreningarna (Vaggeryds Ornitologiska Förening, Värnamo Fågelklubb, Västbo Fågelklubb och Jönköpings Fågelklubb) att lämna in en skrivelse med synpunkter på planerna till Länsstyrelsen.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, som även hanterar frågor som rör Jönköpings län (där verken är tänkta), delar åsikten att området är olämpligt för vindkraftetablering. Förekomst av bivråk och skogshöns var ytterligare argument. MPD skriver: "Utifrån de utredningar som gjorts gällande vindkraftverkens inverkan på fågellivet finner Miljöprövningsdelegationen att risken för påverkan på ovanstående arter sammantaget leder fram till bedömningen att den föreslagna lokaliseringen är olämplig och att detta gäller hela det föreslagna området."

E.ON är emellertid av annan uppfattning och angav 2013-01-29 att man ändrat ansökan till att gälla maximalt 15 verk. Både ovan nämnda fågelföreningar och SOF hoppas att MPD står fast vid sin åsikt att olämpligheten gäller för hela området när slutgiltigt beslut ska fattas.

E.ON har även tidigare tagit lätt på fågelskyddsaspekter. Man tog t ex inte åt sig av skrivelsen från SOF angående Södra Midsjöbankens betydelse för alfågel m fl (se Nyhet 2011-07-06), utan menade att det är upp till beslutande myndigheter att avgöra lämpligheten. SOF är av åsikten att E.ON, som är ett av Sveriges största energiföretag, måste kunna axla sitt miljöansvar genom att avstå från vindkraftplaner som kan få betydande negativa effekter för fåglar.

Miljöprövningsdelegationens meddelande kan laddas ner här (Pdf 0,2 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR