Vägledande beslut från Mark- och miljööverdomstolen om lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) vid Svea Hovrätt beslutade 2012-05-29 att upphäva tillståndet från mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt att uppföra nio vindkraftverk på Gullberg i Söderhamns kommun. Såväl länsstyrelsen i Gävleborgs län som Naturvårdsverket ansåg att den föreslagna vindkraftparken kunde få negativa effekter på fiskgjuse (minst ett bo inom aktuellt område). Naturvårdsverket önskade vägledning från mark- och miljööverdomstolen i frågan om innebörden av 4 § artskyddsförordningen och huruvida verksamheten kunde tillåtas i förhållande till påverkan på häckande fiskgjuse. MÖD skriver i sitt domskäl att det saknas ”underlag för att säkerställa att artskyddsförordningens bestämmelser om fridlysning (4 § första stycket punkterna 2 och 4) eller eventuellt dispens från dessa bestämmelser (14 §) kan efterlevas” och att bolaget (Nordex Sverige AB) inte kunnat visa att ”den valda platsen uppfyller kravet på en lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken”. Vikten av välgjorda miljökonsekvensbeskrivningar fastslås av slutmeningen: ”Miljökonsekvensbeskrivningen har också sådana brister beträffande dels förutsättningarna att uppfylla artskyddsförordningen och dels utredningen av alternativa lokaliseringar att godkännandet av den ska upphävas.”

Beslutet från Mark- och miljööverdomstolen kan laddas ner här (Pdf 0,05 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR