Energimyndighetens förslag till riksintresse- områden för vindbruk är illa genomtänkt!

Ottenby är en av Sveriges främsta fågellokaler och där kan vindkraft aldrig accepteras. Foto: Daniel Bengtsson
I det nya förslaget till riksintresseområden för vindbruk (nuvarande pekades ut 2008) frångick Energimyndigheten metoden att begära in underlag från respektive länsstyrelse. Istället användes vindhastighet och bebyggelse som huvudsakliga urvalskriterier. För SOF är det självklart att värdefull natur ska undantas från exploatering, inklusive vindkraftetablering. SOF sammanfattar så här: "Riksintressen ska indikera på vilket sätt ett område är mest lämpligt att användas. Vindkraft och naturskydd är därvid två motstående intressen. Om vindkraft är tänkt att vara en ”grön” energikälla kan det på intet sätt vara rimligt att utse värdefulla naturområden till riksintresse för vindbruk. SOF kräver istället att alla naturskyddade områden på förhand exkluderas från riksintresseområden för vindbruk. Vindkraftproduktion ska ske på platser där viktiga natur- och fågelvärden inte förstörs. Sådan hänsyn måste inkluderas i processen med framtagande av riksintresseområden."
 
SOF:s remissvar till Energimyndigheten kan laddas ner här (Pdf 0,1 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR