Ny version av SOF:s vindkraftspolicy!

Vindkraftsanläggning i Västerbotten. Foto: Daniel Bengtsson

SOF:s styrelse antog nyligen en uppdaterad version av föreningens vindkraftspolicy. Den understryker att vindkraftsexploatering inte är acceptabel i naturskyddade områden, inte heller i områden med höga naturvärden. Välgrundade förkunskaper och noggrann planering är avgörande för att framtida vindkraftsutbyggnad ska ske utan att hota fåglar och övrig natur. Grundbudskapet är därmed detsamma som i den förra versionen (från 2009), men den nya upplagan är moderniserad och kompletterad med erfarenheter från de senaste årens utveckling.

Som komplement till vindkraftpolicyn presenterar SOF ett dokument med rekommendationer kring vindkraftsexploatering, med syfte att skapa en standard för processen. Huvudpunkterna som berörs är var vindkraft kan tillåtas, vilka inventeringar som kan krävas och hur de ska genomföras, hur resultat ska redovisas och vad som ska ingå i MKB, riktlinjer för kontrollprogram samt slutligen något om ekologisk kompensation.

 

Till SOF:s policy för vindkraft (Pdf 0,2 MB).
Till SOF:s rekommendationer för planering och handläggning av vindkraft (Pdf 0,2 MB).

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR