Vattenfall lägger ner vindkraftprojektet i Forsmark

Havsörn. Foto: John Larsen

Vattenfalls vindkraftprojekt i Forsmark, Uppland, har pågått sedan år 2007 och vi har tidigare skrivit om detta kontroversiella ärende (se bl.a. Nyhet 2012-04-27 och Nyhet 2012-03-13). Det blåser bra på platsen och projektet skulle förvisso utnyttja redan exploaterad mark vid Forsmarks kärnkraftverk och på så sätt inte orsaka särskilt stora ingrepp i känslig natur. Paradoxalt nog utgör kärnkraftverket ett stort problem ur fågelskyddssynpunkt, då det varma kylvattnet som släpps ut i Biotestsjön håller området isfritt även kalla vintrar. Därmed lockas stora mängder sjöfåglar till platsen och dessa drar i sin tur till sig en av Europas största koncentrationer av havsörn, kanske ett par hundra individer under en och samma vinter. Vidare hyser Upplandskusten många havsörnsrevir.

SOF anser det oacceptabelt och oförenligt med miljöbalkens försiktighetsprincip att bygga en vindkraftpark på en sådan plats. SOF delar inte heller Vattenfalls åsikt att de studier som genomförts "visar att samexistens mellan vindkraft och havsörnar är möjlig i Forsmark".

I sitt pressmeddelande hänvisar Vattenfall till att man nu bedömer att projektet inte kan få tillstånd.
– Som rättspraxis ser ut idag är chansen att få tillstånd för en vindkraftpark vid Biotestsjön i Forsmark mycket liten. Vattenfall väljer därför att lägga ner projektet, säger Eva Vitell, projektutvecklingschef för Vattenfalls vindkraftprojekt på land i Sverige.

Vattenfall menar därmed att domstolarna blivit mer restriktiva med att bevilja tillstånd för vindkraftparker. Det är inte utan att man kan ana en underton av att Vattenfall härigenom önskar skapa press mot domstolarna för att de tillämpar miljöbalken i alltför strikt mening.

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR