Reviderat förslag om riksintresseområden för vindbruk

Foto: Måns Hjernquist

Energimyndighetens förslag om nya riksintresseområden för vindbruk fick i våras stark kritik från många håll (se bl.a. Nyhet 2013-03-01). Det nu reviderade förslaget är en väsentlig förbättring sedan bl.a. naturreservat och Natura 2000-områden på land exkluderats. Fortfarande finns emellertid många brister, vilket SOF påpekar i sitt remissvar som kan laddas ner här (Pdf 0,1 MB).

Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR