Vindkraft skördar fler fågeloffer än man trott

Brun kärrhök, ringmärkt i bo i Finland sommaren 2012. 50 dagar senare kolliderade den med ett av vindkraftverken på gotländska Näsudden. Foto: Mårten Hjernquist
Nyligen avslutades en fyraårig studie av fågeldöden vid vindkraftverken på Näsudden på Gotland. Studien var ett villkor för att bolaget som driver vindkraftverken i området skulle få byta ut de äldre, mindre verken mot nyare och betydligt större. Studien visar att de mindre verken i genomsnitt dödar 18 fåglar per år, medan de större verken dödar 30 fåglar per verk och år.
 
Nu är Näsudden ett kanske ovanligt fågelrikt område, men studien ger ändå ett helt nytt perspektiv på hur omfattande fågeldöden kan vara. Den omfattar dessutom bara lite större fåglar. De småfåglar som dödas, försvinner så snabbt att de inte hittas. Tidigare europeiska studier av samma slag har antytt att det bara är några få fåglar som dödas (i genomsnitt 6-7 fåglar per verk).
 
Bakom studien står Mårten Hjernquist. Han är docent i zooekologi men driver också en konsultfirma. När vindkraftsbolaget ålades att studera fågeldöden, gick uppdraget till honom. En gång i veckan under fyra års tid har han gått en särskild rutt genom vindkraftsanläggningen. Han har då antecknat vilka fåglar han sett och registrerat de fågelkadaver han stött på. Arbetet avslutades för en dryg vecka sedan.
 
Även om slutrapporten ännu inte är klar, kan det slås fast att vindkraftverken på Näsudden årligen dödar mellan 1000 och 1500 fåglar. Vad värre är, kan det konstateras att rovfåglar är överrepresenterade. Mårten Hjernquist drar slutsatsen att det årligen dör ca 20 örnar på hela Gotland efter kollisioner med vindkraftverk.
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR