HELCOM beslutar om rekommendationer för vindkraft till havs

Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, eller Helsingforskommissionen (Helcom), är tillsatt för att värna naturen i vårt innanhav. För detta ändamål hålls regelbundna ministermöten. I oktober beslutades om rekommendationer för vindkraft till havs.

Det planeras för en kraftig utbyggnad av vindkraft i södra Östersjön, främst anläggningar inom polska, tyska, danska och svenska vatten och i ländernas ekonomiska zoner. Samtidigt minskar många havslevande fågelarter i Östersjön, däribland alfågel, ejder och svärta. Därmed krävs extra försiktighet vid åtgärder som kan påverka dessa arter negativt.

Rekommendationerna fokuserar på vikten av bättre planering och samordning när det gäller etablering av vindkraftsparker och andra marina installationer i viktiga födosöksområden. Rekommendationerna söker också säkra fåglarnas flyttvägar. Helcom uppmanar att myndigheter och verksamhetsutövare tillämpar försiktighetsprincipen för att undvika eller minska negativa effekter på fåglar.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.
Rekommendationerna kan laddas ner här (Pdf 0,1 MB).
 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR