Definitivt stopp för vindkraft inom Finngrundens Natura 2000-område

Alfågel. Foto: John Larsen
Som vi tidigare skrivit sa Mark- och Miljödomstolen nej till en vindkraftsanläggning på Finngrundets östra bank i södra Bottenhavet (se Nyhet 2013-09-19). Detta överklagades av vindbolaget till Mark- och Miljööverdomstolen. Men denna, den högsta instansen, beviljar inte prövningstillstånd, så avslaget står fast. Anledningen till avslaget är att Finngrundets östra bank ligger inom ett Natura 2000-område och att banken utgör en viktig miljö för alfågel. Alfågeln är numera rödlistad eftersom den minskat mycket kraftigt som övervintrare i Östersjö-området. Den planerade vindkraftsanläggningen var mycket stor, uppemot 210 verk hade Finngrunden Offshore AB planerat. Återstår att se om man eventuellt förnyar ansökan, men då bara inkluderar den västra banken (som inte ingår i Natura 2000-området).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR