Ja till vindkraft vid Albrunna kalkbrott på södra Öland

Foto: Måns Hjernquist
Mörbylånga kommun har sagt ja till de sex (max) 150 meter höga vindkraftverk som Cementa och vindkraftbolaget O2 planerar att bygga vid Albrunna kalkbrott på södra Öland. SOF och ÖOF har i skrivelse påpekat för kommunen att området berörs av mycket stora mängder flyttfåglar och att lokaliseringen därmed är olämplig. Dessutom planeras vindkraftverken i direkt anslutning till Natura 2000-område med bl.a. havsörn, kungsörn, ängshök och stenfalk. Vi lär få anledning att återkomma i ärendet.
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR