Mark- och miljööverdomstolen befäster kugsörnens betydelse vid lokalisering av vindkraft

BirdLife Sverige har vid ett flertal tillfällen tidigare redovisat domar som pekat ut förekomst av kungsörn som en betydande faktor att ta i beaktande vid val av lämpliga platser för vindkraftsexploatering (se t.ex. Nyhet 2013-11-06 (2)). Vi kan nu konstatera att så fortfarande är fallet. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt ogillade nämligen 2014-04-03 ett beslut från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, som i sin tur (2013-02-19) ändrade ett beslut från miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Dalarnas län (2011-11-10) att inte tillåta byggnation av 15 vindkraftverk på Rossberget, Davalberget, Lokberget samt Kvarnstensberget i Mora kommun.

Det är uppmuntrande att Sveriges högsta juridiska instans på miljömål ofta tolkar miljöbalken och artskyddsförordningen på liknande sätt som exempelvis BirdLife Sverige och Naturvårdsverket, men i sammanhanget oroande att Sveriges regering aviserat en översyn av artskyddsförordningen i linje med krav från vindkraftsbranschen, som anser att artskyddet har för stark ställning gentemot deras exploateringsintressen.
 
Domen från mark- och miljööverdomstolen finns att ladda ner här (Pdf 0,5 MB). Beslutet kan inte överklagas.
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR