Planer på 125 vindkraftverk reduceras till 0

Nattskärran har en god förekomst i Trysslinge. Foto: Daniel Bengtsson
Det blir av allt att döma ingen vindkraftpark i Trysslinge, det är området mellan Laxå och Degerfors.
 
Strax före jul presenterade Nordisk Vindkraft AB ett kraftigt bantat förslag, vari planerna på att bygga 125 vindkraftverk ändrats till 19.
Redan i mars 2013 uttryckte BirdLife Sverige och Närkes Ornitologiska Förening i en gemensam skrivelse (Pdf 0,1 MB) att detta var ett synnerligen olämpligt område att bygga vindkraft i, bland annat för att det hyser ett stort antal rödlistade fågelarter.
Men även den kraftigt bantade planen på att bygga 19 vindkraftverk stötte på hård kritik, bland annat från Naturskyddsföreningen i Örebro län som påpekade flera brister i ansökan.
 
Den 28 januari behandlades vindkraftbolagets ansökan av kommunstyrelsen i Laxå.
 Två ledamöter avstod från att rösta och några begärde att frågan skulle återremitteras, men majoriteten avslog ansökan, berättar Bo Rudolfsson (KD, kommunstyrelsens ordförande). Han nämner tre huvudargument till varför han säger nej till vindkraft i området. Det är en stor folklig opinion mot vindkraft i Trysslinge, den hotar stora naturvärden i bland annat Rankemossen och den hotar flera rödlistade fågelarter i området. 
 Dessutom riskerar en byggnation av vindkraft i området att förändra vattenströmmarna, och det är inte alls bra, säger Bo Rudolfsson.
Framförallt hotade fågelarter och befarade förändringar i vattenregimen som kan påverka närliggande Natura 2000-områden och naturreservat betonades i Naturvårdsverkets yttrande över ansökan (Pdf 0,5 MB).
 
Nordisk Vindkraft har tidigare sagt att företaget drar tillbaka sin ansökan om politikerna i Laxå säger nej till vindkraft i området.
 Det här en en seger för fåglarna, menar Ulf Jorner som jobbar med fågelskydd inom Närkes Ornitologiska Förening.
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR