Lättare bygga vindkraftparker i norr?

Vindkraftsutbyggnaden är störst i norra Sverige. Foto: Daniel Bengtsson
Företaget VindIn AB har av miljöprövningsdelegationen vid länstyrelsen i Väserbottens län och nu även av mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt fått tillstånd att uppföra max 45 upp till 200 m höga vindkraftverk inom ett angivet område i Umeå och Robertfors kommuner. Beslutet oroar BirdLife Sverige och Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF).
– Vindkraftparken kommer att hamna mitt i stråket för flyttande trana och fjällvråk över Norra Kvarken (för fjällvråk sannolikt ett av de mest frekventerade flyttningsstråken i världen). Parken påverkar vidare direkt minst fem par häckande smålom samt flera alternativa boplatser för havsörn och fiskgjuse, hävdar Ulf Skyllberg som representerar VOF.
 
VindIn AB ansökte om att få ställa vindkraftverk 250 m från smålomstjärnarna, men miljöprövningsdelegationen ökade avståndet till 500 m vilket mark- och miljödomstolen biföll. Fortfarande är det dock mindre än den 1 km som BirdLife Sverige rekommenderar och som har förordats i liknande ärenden. Som skäl till ett kortare avstånd anges att kunskap om smålommens flygvägar på platsen gör att avståndet kan minskas. På samma sätt argumenteras för 1 km skyddszon runt havsörnsbon. Det senare måste ses som ett övertramp, då den rättspraxis som deklarerats av Mark- och miljööverdomstolen är 2 km.

BirdLife Sverige och VOF anser det mycket olyckligt ifall det lagstadgade artskyddet tillämpas olika i vårt avlånga land. Förutom att inte leverera förväntad hänsyn till hotade arter riskerar det att urholka rättssystemets trovärdighet. – Med tanke på de avslag som ges i södra Sverige, ibland för enskilda verk, i liknande rika fågelområden så känns det ibland som att vindbolagen får härja ganska fritt i vår norra landsända, menar Ulf Skyllberg. Han befarar att fler liknande förslag på vindparker kommer inom en snar framtid. – De kan komma att bilda en barriär mitt i huvudstråket för flyttande trana och fjällvråk över Norra Kvarken. Till detta skall läggas en mycket rik häckfågelfauna med bland annat ett av landets tätaste bestånd av havsörn och smålom. De kumulativa effekterna måste uppmärksammas i tid, innan vindlkraftsbolagen exploaterat bit för bit av detta viktiga kustavsnitt, avslutar han.

Mark- och miljödomstolens dom kan laddas ner här (Pdf 5,0 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR