Ny forskning föreslår 5 km skyddszon runt örnbon 

Smøla vindkraftpark. Forskarna rekommenderar 5 km exploateringsfri skyddszon runt havsörnsbon. Foto: Daniel Bengtsson
Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) har noggrant studerat vindkraftparken på den norska ön Smøla och dess interaktioner med den täta havsörnsstammen där. Bland annat har åtminstone 57 havsörnar dödats av kollisioner med vindkraftverk mellan 2002 och 2014. Det är framför allt under våren som havsörnar förolyckas, vilket beror på att de då är mest aktiva. Doktoranden Espen Lie Dahl ligger bakom en stor del av forskningen och i sin avhandling (Population dynamics in white-tailed eagle at an on-shore wind farm area in coastal Norway) presenterar han en del nya intressanta data.
 
Havsörnar som har sina bon inom fem kilometer från de 68 vindturbinerna förolyckas oftare än örnar som bor längre bort än så. Det har Espen kunnat konstatera genom DNA-identifiering av örnarna i området. Dessutom har örnar försetts med sändare så att forskarna kan följa deras rörelser i detalj. Men trots den ökade dödligheten (med påföljd att den årliga överlevnaden hos adulta örnar minskat från 96 % till 94 %, vilket kan få drastiska följder dör en långlivad art med långsam reproduktionstakt) har population på Smøla hållit sig ganska stabil på ungefär 50 par.
– Det förklaras av att de som häckar utanför 5-kilometersgränsen reproducerar sig så bra att de fyller på bestånden som bor innanför gränsen, säger Espen Lie Dahl.
Inom en kilometer från vindsnurrorna påverkas också reproduktionen, men eftersom havsörnar lever så länge och får så få ungar (i snitt en vartannat år) är det framför allt kollisioner som påverkar beståndet.
 
För att minska dödligheten för havsörnar rekommenderar Espen Lie Dahl att vindturbiner placeras minst fem kilometer från häckningsplatser samt att vindturbinerna stängs av under våren när örnaktiviteten är som störst.
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR