Ny sammanställning av hur landbaserad vindkraft påverkar biodiversiteten

Foto: Daniel Bengtsson
I slutet av 2014 publicerade Northern Ireland Environment Agency (motsvarigheten till Naturvårdsverket) en sammanställning över (den landbaserade) vindkraftens påverkan på fåglar. En del nya resultat har tillkommit sedan syntesrapporten Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss (Pdf 1,8 MB) kom från projekt Vindval 2011. Författarna slår fast att vindkraftsutbyggnaden kan medföra betydande negativa konsekvenser för lokal och regional biodiversitet.

Ett flertal undersökningar visar att vindkraftverk kan påverka populationers tillväxttakt och förändra den långsiktiga överlevnaden. I Tyskland har man konstaterat att ett större antal enskilda vindkraftverk spridda i landskapet skulle resultera i en populationsminskning för röd glada, medan ett mindre antal vindparker skulle ha lägre påverkan. Skotska studier på sångsvan visade att om den totala dödligheten (d.v.s. all mortalitet inkluderad) motsvarade 4 % av populationen, så skulle stammen minska. På Orkney förutspås populationen av blå kärhök minska över de kommande 50 åren, baserat på befintlig och framtida vindkraftsutbyggnad. Från Spanien rapporteras att smutsgamar med revir upp till 15 km från vindkraftverk är utsatta för förhöjd kollisionsrisk, på sikt så pass allvarlig att delpopulationer riskerar att utrotas.
 
Studier på fåglar och fladdermöss dominerar det vetenskapliga publikationsflödet. För fladdermöss redovisas bl.a. svenska data som pekar på att om vindkraftsutbyggnadstakten fortsätter som i dagsläget, så kan populationer på nationell nivå komma att minska med så mycket som 30-50 % bara fram till 2020. Tydliga indikationer finns på att dödligheten p.g.a. vindkraft kan vara betydligt högre än tidigare varit känt, exemplifierat av en studie från USA som beräknade att mer än 600 000 fladdermöss kan ha dött på detta sätt bara under 2012.

Den nordirländska syntesrapporten kan laddas ner här (Pdf 1,2 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR