Länsstyrelsen i Kalmar län beviljar tillstånd för vindkraftverk vid Albrunna på södra Öland

Ängshök häckar nära de planerade vindkraftverken vid Albrunna. Foto: Martin Alexandersson
BirdLife Sverige och Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF) har tidigare överklagat kommunstyrelsen i Mörbylångas beslut att tillåta Cementa och Ox2 att uppföra en vindkraftpark i anslutning till kalkbrottet sydost om Degerhamn på södra Öland (se Nyhet 2014-02-07). Igår avslogs vår överklagan, då miljöprövningsdelegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Kalmar län beviljade uppförande av fem verk (det sydligaste har dragits tillbaka av ansökanden). BirdLife Sverige och ÖOF ifrågasätter flera av miljöprövningsdelegationens bedömningar och kommer sannolikt att överklaga beslutet till mark- och miljödomstolen (MMD) i Växjö.

MPD verkar bland annat ha missuppfattat beskaffenheten hos den stora flyttfågelled som passerar södra Öland, dels genom att man anger att den koncentreras till fågelskyddsområdet Stormaren strax bredvid exploateringsområdet samt genom att man hävdar att sträcket passerar i nord-sydlig riktning. Båda dessa påståenden är mer eller mindre felaktiga. Stora mängder flyttfåglar passerar nämligen på bred front över södra Öland och orienterar sig då inte utefter eventuella lämpliga rastplatser eller fågelskyddsområden, varför lika stora antal flyger förbi den planerade vindkraftparken som över Stormaren. Och även om det givetvis finns en betydande nord-sydlig gradient hos de flesta förbipasserande flyttfåglarna, så sträcker exempelvis de stora mängderna gäss faktiskt huvudsakligen i öst-västlig riktning över Öland och riskerar då i större utsträckning att kollidera med vindkraftverken.

MPD anser inte heller att vindkraftsexploateringen kommer att få betydande konsekvenser för de hänsynskrävande arterna höksångare och ängshök, trots att Sveriges sannolikt tätaste population av den förra finns inom etableringsområdet samt att ängshök sannolikt häckar inom den rekommenderade skyddszonen om 2 km från planerade verk.

Beslutet är kontroversiellt också på grund av att det finns starka indikationer om att Södra Ölands odlingslandskap kan förlora sin status som världsarv om de planderade vindkraftverken uppförs.

Domen från MPD kan laddas ner här (Pdf 0,3 MB).
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR