Är vindkraftsutbyggnaden på väg att avstanna?

Flera vindkraftsprojekt har på senare tid lagts på is eller avskrivits. Foto:Daniel Bengtsson
I höstas meddelade Vattenfall att de lägger ner sina fem vindkraftverk på Yttre Stengrund i södra Kalmarsund. Sju av åtta verk öster om Grönhögen har under våren monterats ner. Detta är två talande exempel för att vindkraftsbranschen nu verkar gå tillbaka, men likväl är ansökningstakten av tillstånd fortsatt stor i delar av Sverige.

Igår kom nyheten att norska Statkraft lägger ner flera stora projekt på planeringsstadiet. Dålig lönsamhet anges som viktigaste orsak. Denna kommer dels av att elpriserna är fortsatt låga samt att elcertifikatsystemet börjar nå sitt mål.

Det råder än så länge viss motstridighet om huruvida redan tillståndsprövade anläggningar kommer att uppföras eller om det bara är investeringar i nya projekt som stoppas. För svenskt vidkommande kan vindkraftparkerna Bodhögarna och Björkvattnet (80 respektive 30 verk) komma att beröras.
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR