Vindkraftverk utan turbinblad

Att använda vindkraft för elproduktion kan ses som ett gott försök att minska människans klimatpåverkan, men att utbyggnad av vindkraft medför negativa konsekvenser för fåglar torde knappast ha förbigått någon initierads uppmärksamhet. Ett sätt att kraftigt minska de negativa effekterna vore att komma ifrån de långa rotorbladen som numera ofta har >100 meter i diameter. Rotorbladslösa vindkraftverk utnyttjar istället vortexkraften som bildas när vinden träffar ett fast föremål. Strukturen sätts i rörelse och fångar upp energin som produceras.
 
Fördelarna med en sådan vindkraftsproduktion vore flerhövdad. Det skulle inte bara innebära att kollisionsrisken för fåglar och fladdermöss m.fl. skulle decimeras till en bråkdel, utan även uppta en mycket mindre yta och därmed medföra minskad habitatförlust och fragmentering. Sannolikt skulle fåglarnas undvikandebeteenden också kraftigt minska. Vidare är de rotorbladslösa verken helt tysta. Konstruktionen är dessutom mycket mindre komplicerad och skulle därmed kunna bli mycket billigare och lättare att installera jämfört med dagens turbiner.
 
Nu behövs investerare som vågar satsa på att utveckla prototypen för marknaden. Kanske något för svenska aktörer att investera i? Än så länge verkar dock industrin inte särskilt intresserad av en sådan utveckling. Till syvende och sist är det tyvärr ekonomisk vinst som huvudsakligen styr sådana här processer.

Länk till originalartikeln från BirdLife International (på engelska), med bild på vindkraftverksprototypen.
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR