Vindkraftsproduktionen slår nya rekord

Trots att en del vindkraftsprojekt på senare tid har avveklats så bidrar vindkraften allt mer till den svenska energiproduktionen. Den senaste tolvmånadersperioden har landets vindkraftverk levererat över 14 TWh el. En förklaring är en ovanligt blåsig vår, en annan att vindkraftsutbyggnaden har fortsatt.
- De nya vindkraftverken är dessutom både större och mer effektiva, säger Martin Johansson på Energimyndighetens vindenhet.
Sverige har i dag drygt 3 100 vindkraftverk med en installerad effekt på 5,4 GW. 
- Förra året låg vi på åttonde plats i världen vad gäller nyinstallation. Dagens vindkraftverk är nästan dubbelt så höga och med en tre gånger så hög effekt jämfört med för 10 år sedan, säger Martin Johansson. 
Utbyggnaden bestod förra året av drygt 320 nya vindkraftverk. Tillsammans ökade de den installerade effekten med över 900 MW, visar Energimyndighetens senaste statistikrapport
Utbyggnadstakten under kommande år är däremot mer osäker, enligt Martin Johansson. 
- Det finns projekt under byggnation och det svensk-norska elcertifikatsystemet rymmer fortfarande en hel del utbyggnad, men å andra sidan har ersättningen varit rekordlåg. Under maj gav elpriset och elcertifikat tillsammans i genomsnitt 36 öre per kWh, säger han. 
Den här delen av elmarknaden domineras av andra aktörer än de traditionella energibolagen. I stället ägs vindkraften av bolag som är specialiserade på vindkraft. I vindstatistikrapporten uppskattas att denna typ av bolag, som exempelvis Arise, Eolus vind och Svevind, i dag äger drygt 40 procent av vindkraften, medan motsvarande siffra för de mer traditionella energibolagen är 30 procent. Andra stora ägare av ny vindkraft är till exempel handeln och industrin.

Uppgifterna kommer från ett pressmeddelande från Energimyndigheten.
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR