Vindkraftnyheter

Smøla vindkraftpark, Norge. Foto: Daniel Bengtsson
Nedan visas de senaste vindkraftrelaterade nyheterna från BirdLife Sverige.

2017-02-03

Skånsk vindkraftpark dödar många rovfåglar

För ett år sedan togs 13 vindkraftverk i bruk vid Rögle/Västraby i nordvästra Skåne. BirdLife Sveriges regionalförening, Skånes Ornitologiska Förening (SkOF), samt Kullabygdens Ornitologiska Förening (KOF) protesterade under den juridiska processen, då risken för att fåglar skulle förolyckas tonades...

Läs mer

2017-02-03

Stor utbyggnad av vindkraft planeras på Gotland

Gotland producerar vid goda vindförhållanden i dagsläget mer el än vad som går åt på ön. Svenska kraftnät har emellertid nyligen kommit in med en ansökan om att bygga en ny växelströmsförbiindelse till fastlandet och då finns möjlighet för ytterligare 100 – 150 vindkraftverk. Det kan dock leda ...

Läs mer

2017-01-16

Insändare angående vindkraftverken vid Albrunna på Öland

För att bemöta en del av de farhågor och misstolkningar som florerat i efterspelet kring beslutet från mark- och miljödomstolen i Växjö innan jul, vilket innebär att Cementa AB inte kommer att bygga några vindkraftverk i anslutning till sin fabrik i Degerhamn på sydvästra Öland, har BirdLife Sverige...

Läs mer

2017-01-04

Tjäder vs. vindkraft

Förutom våra två örnar är sannolikt tjädern den art som oftast diskuteras när det gäller vindkraftsetablering (i skogslandskap). Två orsaker till detta är att tjädern är vida spridd och tämligen talrik, särskilt i den norra delen av Sverige, samt att oklarheter råder om exakt hur känslig den är för ...

Läs mer

2017-01-04

Rovfåglar attraheras till havsbaserade vindkraftparker

Studier av flyttande sjöfåglar har visat på ett relativt utpräglat undvikandebeteende när de närmar sig vindkraftparker. På land räknar man med att rovfåglar till stor del väjer för vindkraftverk, vilket naturligtvis minskar risken för kollision. En nyligen (21 december 2016) publicerad studie i den...

Läs mer

2016-12-27 Havsörn kluven av vindkraftverk Läs mer

2016-12-21 Blekinge Offshore läggs ner Läs mer

2016-12-20 Inga fler vindkraftverk på södra Öland Läs mer

2016-12-12 Alltför långtgående slutsatser av kungsörnsstudier vid Glötesvålen Läs mer

2016-11-23 Ingen vindkraft i Marviken Läs mer

2016-10-17 BirdLife Sverige och dess medlemmar är viktiga för vindkraftsbeslut Läs mer

2016-08-25 Havsörn vs. vindkraft på Gotland - igen! Läs mer

2016-07-08 Ingen vindkraft på Nordbillingen mellan Hornborgasjön och Östen Läs mer

2016-07-08 Strategi för kungsörn och vindkraft Läs mer

2016-07-07 Nya intressanta domar som värnar örnarnas rättigheter gentemot vindkraftsexploatering Läs mer

2015-09-12 System som minskar fågelkollisioner med vindkraftverk Läs mer

2015-07-27 Bergvik skog anmält för artskyddsbrott Läs mer

2015-07-07 Naturvårdsverkets mening om hur artskyddsförordningen ska tolkas Läs mer

2015-07-06 Vindkraftsproduktionen slår nya rekord Läs mer

2015-07-05 Vindkraftverk utan turbinblad Läs mer

2015-06-05 Är vindkraftsutbyggnaden på väg att avstanna? Läs mer

2015-04-24 Länsstyrelsen i Kalmar län beviljar tillstånd för vindkraftverk vid Albrunna på södra Öland Läs mer

2015-04-18 Ny sammanställning av hur landbaserad vindkraft påverkar biodiversiteten Läs mer

2015-04-17  Ny forskning föreslår 5 km skyddszon runt örnbon Läs mer

2015-04-16 Lättare bygga vindkraftparker i norr? Läs mer

2015-03-28 Mark- och miljööverdomstolen bibehåller rättspraxis i fråga om starkt skydd för havsörn och fiskgjuse Läs mer

2015-03-25 Inventeringsunderlag måste uppfylla kunskapskravet Läs mer

2015-03-18 Fåglarna förlorade striden om vindkraft på Bottorpsslätten Läs mer

2015-03-15 Planer på 125 vindkraftverk reduceras till 0 Läs mer

2015-02-17 Tolkning av artskyddsförordningen prövad av Mark- och miljööverdomstolen Läs mer

2014-12-18 Mark- och miljödomstolen säger nej till nytt vindkraftverk i Kvismaredalen Läs mer

2014-11-11 Havsörnar stoppar vindkraftsanläggning i Östergötland Läs mer

2014-08-29 Vindkraftsbolag vill urholka artskyddsförordningen Läs mer

2014-04-22 Mark- och miljööverdomstolen befäster kugsörnens betydelse vid lokalisering av vindkraft Läs mer

2014-03-05 Mark- och miljödomstolen säger nej till vindkraft på Bottorpslätten söder om Kalmar Läs mer

2014-03-02 Nej till vindkraft på Stora Middelgrund i Kattegatt Läs mer

2014-02-08 SOF - BirdLife Sverige - överklagar beslut om vindkraftpark vid Albrunna på Öland Läs mer

2014-02-07 Mer undersökningar krävs i Kattegatt Läs mer

2013-12-21 Vindkraft och fåglar: en uppdaterad analys av effekterna av vindkraft på fåglar samt vägledning angående integrerad planering och studier av påverkan Läs mer

2013-12-19 Vindkraft dödar 100 000-tals fåglar i USA Läs mer

2013-12-07 Klartecken för vindkraft att döda örnar i USA Läs mer

2013-12-05 Ja till vindkraft vid Albrunna kalkbrott på södra Öland Läs mer

2013-12-03 Definitivt stopp för vindkraft inom Finngrundens Natura 2000-område Läs mer

2013-11-26 Amerikanskt vindbolag betalar miljonbelopp för dödade kungsörnar Läs mer

2013-11-19 HELCOM beslutar om rekommendationer för vindkraft till havs Läs mer

2013-11-15 Vindkraft skördar fler fågeloffer än man trott Läs mer

2013-11-07 Kungsörnsrapport från Vindval Läs mer

2013-11-06 Än en gång har kungsörnen vunnit över vindkraftsindustrin Läs mer

2013-11-05 Reviderat förslag om riksintresseområden för vindbruk Läs mer

2013-10-23 Vattenfall lägger ner vindkraftprojektet i Forsmark Läs mer

2013-09-19 Alfåglar stoppar stor vindkraftsanläggning Läs mer

2013-08-28 Fåglarna vann över vindkraften i Mark- och miljööverdomstolen Läs mer

2013-06-26 Nya försök att kringgå miljölagstiftningen? Läs mer

2013-06-11 Mark- och miljödomstolen slår fast Länsstyrelsebeslut som skyddar berguv från vindkraftverk Läs mer

2013-04-25 Havsörnar väjer inte för vindkraftverk Läs mer

 
Fågelskydd
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-16.00 måndag-fredag.
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, informationsansvarig

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR